Χ.Γαβράς:Προτάσεις για την Ενίσχυση της Δημοκρατίας και της Κοινωνίας Προτάσεις για την Νέα, την Δυνατή Ελλάδα

Παρ, 04/27/2012 - 12:37

Φίλες και φίλοι,

Το πολιτικό σύστημα σήμερα έχει χάσει την αξιοπιστία του και αυτό αποτελεί απειλή για την Δημοκρατία και την Κοινωνία μας. Πρέπει να πάψουμε να είμαστε θεατές και να γίνουμε πρωταγωνιστές των εξελίξεων. Η Δημοκρατική συμμαχία έχει θέσεις και σχέδιο για την θωράκιση της Δημοκρατίας, για την προστασία της κοινωνίας, για να οικοδομήσουμε μία νέα κοινωνία, μία νέα Ελλάδα. Προτείνουμε:

1. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να εκλέγεται άμεσα από το λαό, ώστε  το πολίτευμά μας  να αποκτήσει ισορροπία, με περιορισμό του απόλυτα συγκεντρωτικού  πρωθυπουργοκεντρικού μοντέλου.

2. Άμεση ψήφιση της μείωσης των βουλευτών από 300 σε 200, που θα αποτελεί  σημαντική προϋπόθεση για την συμμετοχή της Δημοκρατικής Συμμαχίας σε οποιοδήποτε κυβερνητικό σχήμα και την στήριξη οποιασδήποτε κυβέρνησης συνεργασίας.

3. Καταργείται η δυνατότητα πρόωρης διάλυσης της Βουλής με πρωτοβουλία του πρωθυπουργού. Οι εκλογές θα γίνονται κάθε τέσσερα χρόνια εκτός αν το κυβερνών κόμμα χάσει την δεδηλωμένη πλειοψηφία των 151 ή τα κόμματα της Βουλής δεν μπορούν να διαμορφώσουν πλειοψηφία 151.

4. Κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος «περί ευθύνης υπουργών» και της ασυλίας των βουλευτών. Οι υπουργοί ελέγχονται και δικάζονται, όπως κάθε πολίτης, από την τακτική δικαιοσύνη. Κάθε βουλευτής και κάθε δημόσιος λειτουργός υποχρεούται να δημοσιοποιεί το Ε9 του στο διαδίκτυο κάθε έτος.

5. Ονομαστικοποίηση και δημοσιοποίηση όλων των εσόδων και εξόδων των πολιτικών κομμάτων. Απαγόρευση του δανεισμού των πολιτικών κομμάτων από τις  τράπεζες με εγγύηση τις μελλοντικές χρηματοδοτήσεις πέραν αυτής της βουλευτικής περιόδου. Πλήρης εκκαθάριση των χρηματοδοτήσεων και του δανεισμού όλων των κομμάτων που συμμετείχαν στις εκλογές την τελευταία εικοσαετία.

6. Η πίστη και θρησκευτικότητα είναι ατομικά ζητήματα και δεν ρυθμίζονται από το κράτος.  Στη χώρα ισχύει απόλυτη ισονομία και ισοπολιτεία για τις θρησκευτικές πεποιθήσεις   που ενισχύει τον χαρακτήρα μιας ανοικτής δημοκρατικής κοινωνίας.

7. Συνταγματική κατοχύρωση της αρχής των ισοσκελισμένων προϋπολογισμών για την κεντρική διοίκηση και τους ΟΤΑ (κατ? εξαίρεση επιτρέπεται ο πρόσθετος δανεισμός σε περίπτωση φυσικών καταστροφών και καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης). Η τελική απόφαση για πρόσθετο δανεισμό και παρέκκλιση από τη ρύθμιση να λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία, όπου θα απαιτείται πλειοψηφία 180 βουλευτών.

8. Πλήρης ιδιωτικοποίηση όσων ΔΕΚΟ ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, με κύριο στόχο την ανάπτυξη του ανταγωνισμού. Δεν έχει αναπτυξιακό νόημα ο απλός μετασχηματισμός ενός δημόσιου μονοπωλίου σε ιδιωτικό. Οι υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει να έχουν αξιολογηθεί για την φερεγγυότητά τους και την αναπτυξιακή τους προοπτική. Κατοχύρωση των ώριμων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των εργαζομένων.

9. Μέσα στην επόμενη πενταετία προχωρεί πλήρης αναδιοργάνωση των δημόσιων υπηρεσιών έτσι ώστε  το δημόσιο να λειτουργεί με τα 2/3 του σημερινού ανθρώπινου δυναμικού του. Για το σκοπό, αυτό μεταξύ των άλλων,  θα επανεξετασθούν και θα προσαρμοσθούν στις πραγματικές ανάγκες και δυνατότητες  όλοι οι Οργανισμοί  και η στελέχωση των Υπουργείων και των δημοσίων Υπηρεσιών. Αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων με αντικειμενικά κριτήρια, μεταξύ των οποίων και η παραγωγικότητα. Καταργούνται οι Διευθυντές όλων των βαθμίδων επί θητεία. Σύνδεση του μισθολογίου με το βαθμολόγιο ώστε να αμείβονται καλύτερα οι θέσεις ευθύνης. Καθιέρωση ενιαίου μισθολογίου για το δημόσιο και τις ΔΕΚΟ.

10. Μείωση των ελλειμμάτων με κύριο εργαλείο τη μείωση του κράτους ?και όχι με αύξηση της φορολογίας, για να επιταχυνθεί η ανάπτυξη και να δημιουργηθούν ταχύτατα νέες θέσεις εργασίας. Μείωση του κράτους με εστίαση στις μεγάλες πηγές κακοδιαχείρισης και όχι οριζόντια και αδιακρίτως.

Share