Δ.Χιόνης: Επενδύσεις μέσω τοπικής επιχειρηματικότητας

Κυρ, 04/22/2012 - 19:31

Η ενθάρρυνση της τοπικής επιχειρηματικής δραστηριότητας πρέπει να αποτελέσει την πρώτη προτεραιότητα και σε μεταγενέστερο στάδιο να ασχοληθούμε με την προσέλκυση των ξένων άμεσων επενδύσεων. Χάσαμε πολύτιμο χρόνο αναζητώντας επενδυτές από το Κατάρ την Κίνα κ.λ.π. ενώ εκκρεμούν χιλιάδες (κυριολεκτικά) αιτήσεις για φωτοβολταϊκά ανεμογεννήτριες και γενικότερα ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ξοδέψαμε πόρους να αναζητούμε επενδυτές στις ΗΠΑ όταν απαιτούνται απλές νομοθετικές πρωτοβουλίες  για τις περιβαλλοντικές απαλλαγές και  την διευκόλυνση ξενοδοχειακών επενδύσεων.

Ξοδέψαμε μεγάλα ποσά για την υποδοχή των επενδυτών στον Αστακό όταν τα ίδια κονδύλια θα επέλυαν σημαντικά προβλήματα του λιμανιού του Κατάκολου.  Η ενεργοποίηση της μικρό-επιχειρηματικότητας πρέπει να αποτελέσει έναν βασικό αναπτυξιακό πυλώνα της Κυβέρνησης.

Αυτή μόνο μπορεί να αποτελέσει το ουσιαστικό αντίδοτο στην πρωτόγνωρη ανεργία που θα γνωρίσει η ελληνική κοινωνία.

Share