Έως τις 11 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για τις 10.000 προσλήψεις σε δημόσιους φορείς

Δευ, 09/30/2013 - 15:19

Ο ΟΑΕΔ ανακοίνωσε την Πέμπτη 26/9/2013 την έναρξη του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας για 10000 προσλήψεις ανέργων σε δημόσιους φορείς. Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά στο oaed.gr στα γραφεία του ΟΑΕΔ αλλά και στα ΚΕΠ .Δικαιολογητικά θα προσκομίζονται από τους ενδιαφερόμενους στα ΚΠΑ του ΟΑΕΔ και μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που περιγράφονται στις παρακάτω παραγράφους.

Η πρώτη Δημόσια Πρόσκληση αφορά στην δημιουργία 10.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης, ειδικότητας Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων, μέσω της πρόσληψης προσωπικού για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών σε δήμους και περιφέρειες της χώρας. Αιτήση για τις προσλήψεις του ΟΑΕΔ Η φόρμα της αίτησης έχει αρτηθεί ωστε οι ενδιαφερόμενοι εγγεγραμμένοι ανέργων στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού ηλικίας 18 ετών και άνω, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία για τις προσλήψεις προσωπικού και η προθεσμία λήγει στις 11-10-2013 και ώρα 12η μεσημβρινή

 

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των ΚΕΠ , στην περίπτωση που ο εγγεγραμμένος άνεργος δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ , οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:
1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
3. εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
4. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
5. άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. Υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα ΚΠΑ2 μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν α) οι άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, οι β) οι άνεργοι πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα και γ) οι άνεργοι όλων των ανωτέρω κατηγοριών οι οποίοι έχουν εξαρτώμενα ανήλικα τέκνα. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων σε αυτό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στον παρακάτω σύνδεσμο
Υπολογισμός μορίων για τις 10000 θέσεις του ΟΑΕΔ Το πως θα υπολογίζεται η μοριοδότηση των ανέργων ,που θα κάνουν αιτήσεις για τις 10000 θέσεις μέσω του ΟΑΕΔ , για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας παρουσιάζει το dikaiologitika.gr. Οι άνεργοι που υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχή στον ΟΑΕΔ για τις 10000 θέσεις θα μοριοδοτηθούν βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων .Τα μόρια που θα συλλέξουν οι υποψήφιοι εξαρτώνται από συγκεκριμένα κριτήρια και θα ανακοινωθούν όταν αναρτηθούν από τον ΟΑΕΔ τα αποτελέσματα κατάταξης για τις 10000 θέσεις. Βάσει ποιον κριτηρίων γίνεται η μοριοδότηση 1. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες 2. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας της παραγράφου 5.1 της παρούσας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες 3. Ετήσιο Εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό 4. Ηλικία 5. Αριθμός ανήλικων τέκνων. Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων, στον καθορισμό τυχόν δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από τους δυνητικά ωφελούμενους, στον ορισμό μηχανισμού ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών και στη βαθμολόγηση, κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού. Για τους υποψήφιους συμμετέχοντες, που κατά τη διαδικασία ελέγχου προκύπτει ότι δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού, εφαρμόζεται η διαδικασία μοριοδότησης από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ.

 

Πως βγαίνουν τα μόρια για τις προσλήψεις του ΟΑΕΔ
Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΑ 1 ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ * (με ανώτατο όριο τους 36 μήνες και ανώτατο αριθμό μορίων τα 54) Για τους πρώτους 12 μήνες 1 μόριο ανά πλήρη μήνα Για τους επόμενους 12 μήνες 1,5 μόριο ανά πλήρη μήνα Για τους τελευταίους 12 μήνες
2 μόρια ανά πλήρη μήνα 2 χρονικο διαστημα Για τους πρώτους 1 μόριο ανά πλήρη συνεχόμενης εγγεγραμμενης ανεργιας συζυγου υποψηφιων ωφελουμενων της πρωτη κατηγοριας της παρ.5.1 (με ανώτατο όριο τους 36 μήνες και ανώτατο αριθμό μορίων τα 54) 12 μήνες μηνα Για τους επόμενους 12 μήνες 1,5 μόριο ανά πλήρη μήνα Για τους τελευταίους 12 μήνες 2 μόρια ανά πλήρη μήνα
3 ατομικο/ οικογενειακο εισοδημα οικονομικου ετουσ2013 Εως 12.000,00? 30 12.000,01-20.000,00? 20 20.000,01-30.000,00? 10
4 ηλικια 18-29 20 30-54 24 55 και άνω 18
5 αριθμος ανηλικων τεκνων Για κάθε ανήλικο τέκνο 12 Σε περίπτωση που μόνο ο ένας εκ των δύο άνεργων συζύγων αιτηθεί συμμετοχή στο πρόγραμμα, τότε προστίθενται στην μοριοδότησή του και τα μόρια της ανεργίας του/της συζύγου του.
Στην περίπτωση δύο ανέργων συζύγων που υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής ως ωφελούμενοι, ο ένας ανήκει και σε μία από τις λοιπές κατηγορίες (3,4,5), τότε η παραπάνω προσαύξηση της περίπτωσης α για τον άλλο σύζυγο δεν ισχύει, και λαμβάνεται υπόψη για τη μοριοδότησή μόνο το χρονικό διάστημα της εγγεγραμμένης ανεργίας του. γ. Το εισόδημα (δηλωθέν - προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων - απαλλασσόμενο και αυτοτελώς ή με ειδικό τρόπο φορολογούμενο) ως μοριοδοτούμενο κριτήριο προκύπτει από το «Εισόδημα Επιβολής Εισφοράς» (Πίνακας Γ2 Εκκαθαριστικού Σημειώματος) του οικονομικού έτους 2013 (εισοδήματα έτους 2012)1. Όσοι δεν έχουν υποχρέωση δήλωσης φόρου εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2012 (εισοδήματα έτους 2011), θα συμπληρώσουν το αντίστοιχο πεδίο στην ηλεκτρονική αίτηση. ι Αντί του εισοδήματος του οικονομικού έτους 2013 θα ληφθεί υπόψη το εισόδημα του οικονομικού έτους 2012, εφόσον μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης δεν έχουν εκκαθαριστεί οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2013 από την Γ.Γ.Π.Σ., για το σύνολο των ωφελούμενων φορολογουμένων. δ. Ως ατομικό εισόδημα νοείται το εισόδημα του υπόχρεου σε περίπτωση που υποβάλει μόνος του σε φορολογική δήλωση (π.χ. άγαμος, μονογονέας, διαζευγμένος). ε. Ως οικογενειακό εισόδημα νοείται το εισόδημα του υποχρέου, της συζύγου του και των εξαρτωμένων μελών του. στ. Ανήλικο θεωρείται το παιδί το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το 18 έτος της ηλικίας του μέχρι και την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (11/10/2013). Στα τέκνα του ανέργου συμπεριλαμβάνονται και όσα γεννήθηκαν από άλλο ή άλλους γάμους καθώς και τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα για τον πατέρα άνεργο τα οποία είναι νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν.
Οι πληροφορίες για τα κριτήρια της συνεχόμενης ανεργίας και της ηλικίας λαμβάνονται με αυτόματο ηλεκτρονικό τρόπο από το μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ. Οι πληροφορίες για το κριτήριο του εισοδήματος λαμβάνονται με ηλεκτρονικό τρόπο αυτεπάγγελτα από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ).
Share