ΗΛΕΙΑ: Οι πρώτες 176 προσλήψεις κοιν. εργασίας με 5μηνα σε Δημόσιους φορείς: Κριτήρια-Ειδικότητες- Δικαιολογητικά

Τρί, 09/24/2013 - 23:12

Σύμφωνα με τον Ελευθερο τύπο οι αιτήσεις για τις προσλήψεις με πεντάμηνα από τον ΟΑΕΔ ξεκινούν την Πέμπτη .Οι άνεργοι μέσω μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας θα μπορούν να εργαστούν σε δήμους ,σχολεία ,Περιφέρειες και διάφορους δημόσιους φορείς.

Ξεκινούν την Πέμπτη 26/09 οι αιτήσεις στον ΟΑΕΔ και λήγουν στις 11-10-2013 και ώρα 12η μεσημβρινή ειδικότητας, για τις πρώτες 10.000 προσλήψεις (από τις περίπου 58000 στο σύνολο) ανέργων σε δήμους , Περιφέρειες και δημόσιους φορείς.

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των ΚΕΠ , στην περίπτωση που ο εγγεγραμμένος άνεργος δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Η πρώτη Δημόσια Πρόσκληση αφορά στην δημιουργία 10.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης,  ειδικότητας Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων, μέσω της πρόσληψης προσωπικού για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών σε δήμους και περιφέρειες της χώρας.

Οι άνεργοι που θα κάνουν αίτηση για τις προσλήψεις του ΟΑΕΔ θα αξιολογηθούν με βάση περισσότερο κοινωνικά κριτήρια, όπως η διάρκεια της ανεργίας και η οικονομική κατάσταση του ανέργου.

Οι συμβάσεις όσων επιλεγούν θα είναι πεντάμηνες, ή έξι μηνών σε μερικές περιπτώσεις χωρίς τη δυνατότητα να παραταθούν ή να ανανεωθούν, ενώ θα λαμβάνουν μισθό 427 ευρώ το μήνα οι άνεργοι έως 25 ετών και 490 ευρώ το μήνα οι άνεργοι άνω των 25 ετών με καλυμμένες τις ασφαλιστικές τους εισφορές.

Τα κριτήρια για τις προσλήψεις στους δήμους από τον ΟΑΕΔ

Ποια είναι τα κριτήρια για τους δικαιούχους που μπορούν να κάνουν αίτησεις στον ΟΑΕΔ για τις πρώτες 10000 προσλήψεις στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ.

Ωφελούμενοι της πράξης είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες Κρατών μελών της Ε.Ε, Βορειοηπειρώτες, Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα Νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και την συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958) και ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,

2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς,

3. εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,

4. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,

5. άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ - ΤΕΙ εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ

* Επισημαίνεται ότι ωφελούμενος είναι ένας εκ των δύο εγγεγραμμένων άνεργων συζύγων από την οικογένεια - στόχο της πράξης εκτός εάν, ένας, ή/και οι δύο εντάσσονται στις κατηγορίες 3, 4, 5.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν υποβάλει αίτηση και οι δύο σύζυγοι της οικογένειας - στόχου χωρίς να πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, τότε αποκλείονται από τον προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων και οι δύο αιτήσεις.

5.3 Τα κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων, όπως ενδεικτικά προβλέπονται και στη σχετική υποπαράγραφο ΙΔ1 του ν. 4152/2013 αφορούν στα ακόλουθα:

1. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες

2. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας της παρ. 5.2 με ανώτατο όριο τους 36 μήνες

3. Ετήσιο εισόδημα ατομικό, ή οικογενειακό

4. Ηλικία

5. Αριθμός ανήλικων τέκνων

5.4 Το σύστημα επιλογής θα βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων, στον καθορισμό τυχόν δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από τους δυνητικά ωφελούμενους, στον ορισμό μηχανισμού ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών και στη βαθμολόγηση, κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού.

Όλα τα παραπάνω εξειδικεύονται στις σχετικές προσκλήσεις του ΟΑΕΔ οι οποίες εκδίδονται κατόπιν εγκρίσεως του ΑΣΕΠ. Το ΑΣΕΠ εγκρίνει, ή τροποποιεί τη σχετική πρόσκληση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την περιέλευση του αντίστοιχου σχεδίου σε αυτό.

Μερικές από τις ειδικότητες που αφορούν τις προσλήψεις είναι :

- Κλητήρες

- Αποθηκάριοι

- Επιμελητές

- Φύλακες

- Προσωπικό καθαριότητας

- Αρχειοθέτες

- Προσωπικό μαγειρείου

- Εργάτες διαφόρων ειδικεύσεων

- Βοηθητικό προσωπικό

Οι 8.826 προσλήψεις του ΟΑΕΔ ανά δήμο

Αττική 2.042 θέσεις:

Κεντρική Μακεδονία 1.494 θέσεις:

Ανατολική Μακεδονία Θράκη 670 θέσεις:

Δυτική Ελλάδα 650 θέσεις:

Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας 11,

Δήμος Ανδρίτσαινας - Κρεστένων 23,

Δήμος Πηνειού 30,

Δήμος Ανδραβίδας - Κυλλήνης 23,

Δήμος Ηλιδας 29,

Δήμος Πύργου 60,

Ήπειρος 462 θέσεις:

Θεσσαλία 711 θέσεις:

Ιόνια Νησιά 379 θέσεις:

Πελοπόννησος 539 θέσεις:

Νότιο Αιγαίο 177 θέσεις:

Στερεά Ελλάδα 246 θέσεις:

Για να μεταβείτε στη Δημόσια Πρόσκληση μέσω ΟΑΕΔ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ή κατεβάστε το επισυναπτόμενο αρχείο στο τέλος του άρθρου

Δείτε επίσης:

Δυτική Ελλάδα: 2.460 προσλήψεις - εξπρές στο Δημόσιο για απόφοιτους Λυκείου - πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ (κριτήρια-ειδικότητες)

dikaiologitika.gr

Share