Επείγουσα εισαγγελική εντολή προκαταρκτικής εξέτασης για δαπάνες μίσθωσης μηχανημάτων από το Δήμο Πύργου, στις περσινές πλημμύρες

Παρ, 02/01/2013 - 14:00

Εντολή διενέργειας επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης έδωσε ο εισαγγελέας Πύργου κ. Παναγιώτης Μεϊδάνης, στην αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών Πύργου κ. Λαμπροπούλου, προκειμένου να διερευνηθούν  τα αναφερόμενα στην από 30-1-2013 αναφορά-καταγγελία του Γεώργιου Ανδριόλα του Αναστασίου, μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου, σχετικά με την υπ΄ αριθμ. 156/24-12-2012 απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου με θέμα : «την έγκριση της υπ? αριθμ. 96Δ/9-2-2012 απόφασης Δημάρχου περί ανάθεσης μίσθωσης μηχανημάτων - οχημάτων για την εκτέλεση των εργασιών για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν στο Δήμο Πύργου μετά τη θεομηνία (πλημμύρες) της 4-2-21012 και ψήφιση πίστωσης αυτών προϋπολογισμού 600.795,50 ευρώ από ίδια έσοδα», τα επισυναπτόμενα στην αναφορά - καταγγελία έγγραφα, καθώς τα λοιπά στοιχεία, να διερευνηθεί η τέλεση αυτεπαγγέλτως διωκόμενων πράξεων όπως απιστία και ψευδής βεβαίωση σε βαθμό κακουργήματος, παράβαση καθήκοντος κλπ.)

Ειδικότερα, με την εντολή ζητείται :

  1. Να ληφθεί κατάθεση του αναφερόμενου, καθώς και τυχόν προτεινομένων μαρτύρων.
  2. Nα επισυναφθούν οι σχετικές εκθέσεις και αυτοψίες τεχνικών και επιτροπών που είχαν συσταθεί με εντολή Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας και να ληφθούν καταθέσεις των συντακτών τους (βλ. σχετικό έγγραφο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πύργου).
  3. Να επισυναφθούν οι αποφάσεις ανάθεσης, η υλική αρμοδιότητα των εκμισθωτών, τα συμφωνητικά μίσθωσης που συνάφθηκαν μεταξύ του Δήμου Πύργου και των κατόχων των ιδιωτικών μηχανημάτων έργων-οχημάτων και να διερευνηθεί αν αυτά κατατέθηκαν στις αρμόδιες ΔΟΥ.
  4. Να προσδιοριστεί επακριβώς και για κάθε περίπτωση ξεχωριστά, το είδος των εργασιών που εκτελέσθηκαν από τα αναφερόμενα στην ως άνω απόφαση ιδιωτικά μηχανήματα έργων - οχήματα, η τοποθεσία και ο χρόνος διάρκειας των εργασιών που εκτελέσθηκαν κατά την ίδια χρονική περίοδο από τα μηχανήματα έργου-οχήματα του Δήμου Πύργου.
  5. Να εξακριβωθούν τα στοιχεία κυκλοφορίας των μηχανημάτων έργων - οχημάτων που εκτέλεσαν τις ανωτέρω εργασίες και να επισυναφθούν στη δικογραφία τα αντίστοιχα βιβλία δρομολογίων τους, καθώς και πίνακες προσωπικού (οδηγών, χειριστών κλπ) που απασχολήθηκε σε αυτά. Να ληφθούν καταθέσεις των απασχοληθέντων και να διερευνηθεί εάν έχουν καταβληθεί οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές για τα ημερομίσθια που απασχολήθηκαν.
  6. Να επισυναφθεί το σύνολο των παραστατικών που εκδόθηκαν για την εκτέλεση των έργων αυτών (τιμολόγια, δελτία αποστολής κλπ), η νομιμότητα έκδοσης των οποίων να διερευνηθεί από την αρμόδια για τη δίωξη του οικονομικού εγκλήματος υπηρεσία.
  7. Να διερευνηθεί ποιοί από τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και τους Αντιδημάρχους των Δημοτικών Ενοτήτων παρακολούθησαν-επόπτευσαν την καλή εκτέλεση των έργων, με βάση ποιά απόφαση και να επισυναφθούν τα σχετικά έγγραφα του ορισμού τους και τα αντίστοιχα πρωτόκολλα παραλαβής του κάθε έργου ή οι αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών.
  8. Να εξακριβωθεί εάν η υπ΄ αριθμ. 96Δ/9-2-2012   απόφαση Δημάρχου Πύργου αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
  9. Να εξακριβωθεί εάν έχουν εισπραχθεί τα χρηματικά ποσά που εγκρίθηκαν από τους δικαιούμενους αυτά.
  10. Σε περίπτωση στοιχειοθέτησης αυτεπαγγέλτως διωκομένων πράξεων εκ των ανωτέρω αναφερομένων ή άλλων, να ληφθούν ανωμοτί εξηγήσεις παντός εμπλεκομένου και να υποβληθεί με σχετική αναφορά, η δικογραφία περαιωμένη.

 

Share