ΚΚΕ Ν.Ηλείας: Η ιστορία επαναλαμβάνεται

Κυρ, 01/20/2013 - 10:24

Οι πρόσφατες πλημμύρες που έπληξαν εκτεταμένες περιοχές στο νομό μας ανέδειξαν για άλλη μια φορά τις μεγάλες ελλείψεις σε κρίσιμες υποδομές σχετικά με την αντιπλημμυρική και αντικατολισθητική προστασία του. Σαν ΚΚΕ έχουμε επισημάνει κατ? εξακολούθηση μετά τις πυρκαγιές του 2007 ότι αν δεν γίνουν έργα και δεν παρθούν μέτρα κινδυνεύουμε ανά πάσα στιγμή να θρηνήσουμε θύματα και να μετράμε πληγές. Έτσι είδαμε για ακόμα μια χρονιά να πλημυρίζουν περιουσίες , να καταστρέφονται και να κλείνουν επαρχιακοί δρόμοι με κίνδυνο ακόμα και ανθρώπινων ζωών.

Οι ευθύνες των μέχρι τώρα κυβερνήσεων, αλλά και των εκλεκτών τους σε Δήμους και Περιφέρεια, είναι μεγάλες όσον αφορά τις ελλείψεις και τα έργα που έγιναν με κριτήριο το κέρδος των μεγάλων κατασκευαστικών και επιχειρηματικών ομίλων, καθώς και για την κερδοσκοπική - εμπορευματική χρήση τους. Έτσι μετά από τις περσινές καταστροφικές πλημμύρες δεν είδαμε να γίνεται κανένας καθαρισμός κοίτης ποταμού εκτός από το σημείο που φτιάχτηκε το διυλιστήριο στον Ερύμανθο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσει πάλι ο Αλφειός και ο Ενιπέας.

Το ΚΚΕ επισημαίνει ότι το ζήτημα της αντιπλημμυρικής προστασίας πρέπει να εξετάζεται στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για τα νερά, που θα αφορά στην έρευνα, την προστασία, τις χρήσεις και την ορθολογική αξιοποίηση των υδάτινων πόρων συνολικά στη χώρα και κατά υδατικό διαμέρισμα με επιμέρους ενότητες τις λεκάνες απορροής των υδατορευμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται:

  • Δέσμευση των απαιτούμενων αντίστοιχων κονδυλίων με σαφή καταγραφή τους στους προϋπολογισμούς του κράτους. Άμεσα μέτρα, έργα, παρεμβάσεις υπέρ των πληγέντων που θα περιορίζουν, αν δεν εξαλείφουν, τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των όποιων πλημμυρικών φαινομένων.
  • Άμεση αποζημίωση για όλες τις καταστροφές στην αγροτική παραγωγή και στις υποδομές. Να μην ισχύσει ο αντιαγροτικός κανονισμός του ΕΛΓΑ.
  • Άμεσος καθαρισμός στις κοίτες των ποταμών και στα ρέματα.
  • Σχεδιασμός με μακρόχρονο χρονικό ορίζοντα προβλέψεων, που περιλαμβάνει μέτρα για δασοκαλύψεις, ορθολογικές χρήσεις γης, απελευθέρωση κρίσιμων παραρρεμάτιων περιοχών και διάνοιξη ρεμάτων, φράγματα ανάσχεσης πλημμυρικών απορροών ή/και κατακράτησης φερτών υλών, τοπικά έργα διευθέτησης και, όπου είναι απαραίτητο, εκτροπής της ροής προς ασφαλέστερους αποδέκτες.
  • Συνολική διαχείριση των υδρολογικών λεκανών χειμάρρων και ρεμάτων μέχρι την εκβολή τους.
  • Δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα κατασκευής των αντίστοιχων έργων, με ιδιαίτερη έμφαση στην ιεράρχησή τους με επικαιροποιημένα υδρολογικά στοιχεία.
  • Ο περιβαλλοντικός σχεδιασμός να αποτελέσει ουσιαστική συνιστώσα στα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας.
  • Δημιουργία ενιαίου κρατικού φορέα, κόντρα στις προβλέψεις του "Καλλικράτη", που θα έχει την ευθύνη για τη λήψη, την υλοποίηση και τον έλεγχο τήρησης των επιβαλλόμενων μέτρων.
Share