Συνεδρίαζει σήμερα η οικονομική επιτροπή του Δήμου Πύργου

Πέμ, 03/15/2012 - 08:04

Συνεδριάζει σήμερα Πέμπτη 15 Μαρτίου και ώρα 13:00 η Οικονομική Επιτροπή    του Δήμου Πύργου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού, έγκριση διάθεσης πίστωσης  για την εκτέλεση του έργου : «Ύδρευση Δημοτικής Ενότητας Ιάρδανου και Βώλακος Δήμου Πύργου από το δίκτυο του Ερύμανθου ποταμού» προϋπολογισμού 5.500.000,00 ? συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού, έγκριση διάθεσης πίστωσης  για την εκτέλεση του έργου : «Συμπληρωματικό Υδραγωγείο Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Πύργου από το δίκτυο του Ερύμανθου ποταμού» προϋπολογισμού 3.150.000,00 ? συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

3. Ψήφιση πιστώσεων 2012.

Share