Συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη 14/3/2012 το ΔΣ του Δήμου Πύργου με σημαντικά θέματα

Τετ, 03/14/2012 - 07:40

Συνεδριάζει την Τετάρτη 14 Μαρτίου 2012 και ώρα 19.00 μ.μ, στο Δημαρχείο Πύργου, το ΔΣ του Δήμου Πύργου με τα εξής σημαντικά θέματα:

1. Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), για άμεσες επείγουσες ανάγκες στο δήμο Πύργου.

2. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες.

3. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ του δήμου [αποφ. 391/11του Δ.Σ].

4. Λήψη απόφασης έγκρισης των παρ. Α΄ και Η΄ του άρθρου 7 του Κανονισμού Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Πύργου, κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης νομικού συμβούλου [σχετ. υπ? αριθ. 134/11 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και 498/11 απόφαση του Δ.Σ].

5. Λήψη απόφασης επί των κάτωθι αιτήσεων υπηρεσιών ? δημοτών, κατόπιν αποφάσεων της Ε.Π.Ζ.:

  • Εξέταση αιτήσεως του κ. Σαμαντά Θεοδώρου με την οποία ζητείται η απαγόρευση στάθμευσης έμπροσθεν του ιατρείου του, που βρίσκεται επί της οδού Γερμανού 4 στον Πύργο [Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ' αριθ. 13/2012 απόφασή της εισηγείται την τοποθέτηση πληροφοριακής πινακίδας].
  • Εξέταση αιτήσεως της κας Μαριάννας Παπαδάτου με την οποία ζητείται η απαγόρευση στάθμευσης έμπροσθεν του καταστήματός της,  που βρίσκεται επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 44 - 46 στον Πύργο, για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων και πάρκινγκ πελατών [Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ? αριθ. 14/2012 απόφασή της εισηγείται να απορριφθεί η αίτηση].
  • Εξέταση αιτήσεως του κου Αναστόπουλου Γεωργίου με την οποία ζητείται η απαγόρευση στάθμευσης από τις 18.00 μέχρι και κατά τις βραδινές ώρες, έμπροσθεν του καταστήματος του, που βρίσκεται επί της οδού Κολοκοτρώνη και Αθανασίου Διάκου στο Πύργο, για φορτοεκφόρτωση και εφοδιασμό [Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ? αριθμ. 15/2012 απόφασή της εισηγείται να απορριφθεί η αίτηση].
  • Εξέταση αιτήσεως της κας Ξένου Ελευθερίας με την οποία ζητείται η χορήγηση μιας θέσης στάθμευσης έμπροσθεν του καταστήματός της, που βρίσκεται επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 39 στο Πύργο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες [Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ? αριθ. 16/2012 απόφασή της εισηγείται να απορριφθεί η αίτηση].

6. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος του δήμου οικ. έτους 2012.

7. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό [με δημοπρασία] του τρόπου εκτέλεσης των έργων:

Α. «Συμπληρωματικό Υδραγωγείο Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Πύργου από το δίκτυο του Ερύμανθου ποταμού» προϋπολογισμού 3.150.000,00 ευρω συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Β. «Ύδρευση Δημοτικής Ενότητας Ιάρδανου και Βώλακος Δήμου Πύργου από το δίκτυο του Ερύμανθου ποταμού» προϋπολογισμού 5.500.000,00 ευρω συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Γ. «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α Δήμου Πύργου» προϋπολογισμού 1.063.415,00 ευρω.

Δ. «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α στη θέση «Λίμνες» της τοπικής κοινότητας Αλφειούσας δήμου Πύργου» προϋπολογισμού 76.000,00?.

8. Λήψη απόφασης έγκρισης οριστικών υδραυλικών  μελετών, προμελετών Ε.Ε.Λ και Μ.Π.Ε των ομάδων οικισμών: α. «Καράτουλα ? Ώλενας», β. «Κουτσοχέρας», γ. «Αρβανίτη - Λάνθι - Μαγούλα», δ. «Χειμαδιό - Σόπι» της γενικότερης «μελέτης αποχέτευσης λυμάτων Δ. Ώλενας» που εκπονήθηκαν από μελετητικό γραφείο «Αρβανιτόπουλος Π. - Κουσιαφές Θ. - Κουλουγλιώτης Π. - Θεοφιλόπουλος Ν.» [σύμφωνα με τη διαδικασία του ν. 716/77].

 

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση παραλαβής των κατωτέρω έργων:

  • «Οδοποιϊα Κλινδιάς» με αριθμό μελέτης 311/09 [οριστική παραλαβή]
  • «Οδοποιϊα Μουζακίου» με αριθμό μελέτης  304/09 [οριστική παραλαβή]
  • «Αποπεράτωση χώρου καλτσέτο και παιδικής χαράς Γουμέρου» με αριθμό μελέτης 15/09 [οριστική παραλαβή]
  • «Επισκευή αποδυτηρίων γηπέδου Γουμέρου» με αριθμό μελέτης 299/09 [οριστική παραλαβή
  • «Προμήθεια και τοποθέτηση υδρομετρητών» με αριθμό μελέτης 149/08 [οριστική παραλαβή]

10. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή τεχνικού στο Τ.Δ Λεβεντοχωρίου» με αριθμό μελέτης 69/10, έως 31-05-12.

11. Λήψη απόφασης για την επιστροφή πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης στον ανάδοχο του έργου «Επισκευή κτιρίου πρώην Υπνωτηρίων ΟΣΕ» κ. Τρύφωνα Βασιλακόπουλο.

12. Λήψη απόφασης για την αναγνώριση της συντέλεσης αυτοδίκαιας οριστικής παραλαβής του έργου: «Αγροτική οδοποιϊα Μουζακίου - αντιδιαβρωτική προστασία» με αριθμό μελέτης 386/07.

13. Λήψη απόφασης:

Α. έγκρισης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του δήμου Πύργου, του ΤΕΙ Πατρών παράρτημα Πύργου και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πύργου, για την καλή υλοποίηση Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς.

Β. Ορισμού μελών στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης.

Γ. Εξουσιοδότησης του δημάρχου για την υπογραφή της.

14. Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ' αριθ. 21/11 απόφασης του Δ.Σ της ΔΕΠ Α.Ε ΟΤΑ, περί έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών.

15. Λήψη απόφασης επιβολής διοικητικής αποβολής κατά της κας Τσίχλη Ζωής από την πάροδο Γιαννιτσών 20 και σε μήκος 10μ.[ άρθρο 178 του ν. 3463/06].

16. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και ψήφισης πίστωσης ποσού 629,35? για τις εκδηλώσεις των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

17. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και ψήφισης πίστωσης ποσού 1.155,86 ευρω για τον εορτασμό του πολιούχου της πόλης Αγ. Χαραλάμπους.

18. Λήψη απόφασης έγκρισης μετακινήσεων εκτός έδρας του δημάρχου.

19. Λήψη απόφασης ορισμού μελών στην επιτροπή παραλαβής έργων, άνω των 5.869,40 [άρθρο 16 του Π.Δ 171/87 και άρθρα 53,55 του Π.Δ 609/85]. Ορίζεται ένας (1) δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του, για το έτος 2012.

20. Λήψη απόφασης ορισμού μελών επιτροπής παραλαβής έργων, άνω των 5.869,40? [άρθρο 15 του Π.Δ 171/87 και Π.Δ 229/99]. Ορίζονται δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι και ένας τεχνικός υπάλληλος, με τους αναπληρωτές τους, για το έτος 2012.

Share