Αντίθετη με την αναβολή των τακτικών κρίσεων η Ένωση Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ της ΠΔΕ

Κυρ, 03/04/2012 - 08:24

ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

       ΠΡΟΣ:

 1. 1.      ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
 2. 2.      ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
 3. 3.      Π.Ο.ΑΞΙ.Α
 4. 4.      Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε.
 5. 5.      ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΧΑΙΑΣ-ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ-ΑΙΤΩΛΙΑΣ ?ΗΛΕΙΑΣ
 6. 6.      Δ/ΣΕΙΣ ΑΞ/ΚΩΝ Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε.
 7. 7.      ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ
 8. 8.      ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

 

 

ΘΕΜΑ: « Τακτικές Κρίσεις Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας  έτους 2012»

 

        Κύριε Αρχηγέ,

       Με αφορμή τα πρόσφατα δημοσιεύματα περί αναβολής  των Τακτικών Κρίσεων των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας του έτους 2012, οι οποίες όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 1 του Π.Δ. 24/1997 «Ιεραρχία, καταστάσεις??.???.?Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας», πραγματοποιούνται τον μήνα Μάρτιο κάθε έτους, με έναρξη της διαδικασίας τους,  ως είθισται, την 1η  Μαρτίου και με δεδομένο ότι μέχρι σήμερα το Αρχηγείο μας δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα για την αναβολή ή μη αυτών, ούτε έχει ξεκινήσει την σχετική διαδικασία, γεγονός που επιβεβαιώνει εν μέρει τα σχετικά δημοσιεύματα, ως Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας  Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος:

 1. 1.     Εκφράζουμε την αντίθεση μας για οποιαδήποτε αναβολή των τακτικών κρίσεων Αξιωματικών πέραν των χρονικών ορίων που ρητά ορίζονται στην κείμενη  νομοθεσία και για κανένα άλλο δικαιολογημένο νόμιμο λόγο πλην της περίπτωσης που ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 31 παρ. 1 του Π.Δ. 24/1997 «Ιεραρχία, καταστάσεις??????.??Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας», η οποία απαιτεί αιτιολογημένη πρότασής σας, διότι:

α. Οι τακτικές κρίσεις των Αξιωματικών είναι θεσμοθετημένο αντικείμενο εσωτερικής λειτουργίας του Σώματος και όχι πολιτικό ή κομματικό θέμα.

β. Δεν έχει διαφανεί ή προκύψει βάσιμος εμφανής και νόμιμος λόγος που να επιβάλει την οποιαδήποτε αναβολή των προβλεπόμενων κρίσεων.

2. Διαμαρτυρόμαστε σε οποιαδήποτε μορφή παρέμβασης στις τακτικές κρίσεις  Αξιωματικών, καθόσον το  μόνο αποτέλεσμα που θα επιφέρει αυτή,  θα είναι να κλονίσει την  πεποίθηση όλων για την αντικειμενικότητα τους και την αμερόληπτη κρίση των κρινόμενων.

3. Επισημαίνουμε  ότι η όποια χρονική περίοδος που θα επακολουθήσει σε τυχόν αναβολή των κρίσεων, χωρίς την ύπαρξη συγκεκριμένου, νόμιμου, σοβαρού λόγου και με πραγματική βάση, θα επιφέρει:

α. Ανασφάλεια και μειωμένο ηθικό στους Αξιωματικούς του Σώματος με περαιτέρω συνέπειες  την δυσλειτουργία των Αστυνομικών Υπηρεσιών.

β. Την απώλεια οικονομικών απολαβών στους υπο  κρίση Αξιωματικούς, οι οποίες θα επέρχονταν λόγω της προαγωγής ή της συνταξιοδότησης τους κατά περίπτωση.

γ. Την αφορμή για διατύπωση δυσμενών σχόλιων και εντυπώσεων, τόσο εντός του  αστυνομικού προσωπικού όσο και στους πολίτες, περί της αυτονομίας ή μη της Φυσικής Ηγεσίας μας,  στην οποία έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη.

       Κύριε Αρχηγέ, απαιτούμε:

 • Να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία των Τακτικών Κρίσεων των Αξιωματικών αφού μέχρι σήμερα δεν υφίσταται δικαιολογητική βάση, ήτοι, πραγματικός και νόμιμος λόγος αναβολής τους (π.χ. δεν έχουν προκυρηχθεί εκλογές κ.λ.π.).
 • Τα αρμόδια εσωτερικά θεσμοθετημένα Συμβούλια Κρίσεων να λειτουργήσουν απερίσπαστα, αυτόνομα, αντικειμενικά και νόμιμα, ώστε να προληφθεί η διαφαινόμενη ανασφάλεια των Αξιωματικών και να διατηρηθεί  το Κύρος του Σώματος, τόσο στους ένστολους όσο και στους απλούς πολίτες.
 • Να διασφαλιστούν τα έννομα συμφέροντα των Αξιωματικών από τυχόν δυσμενείς συνέπειες.
 • Την άμεση ενημέρωση μας για τη λήψη απόφασης διενέργειας των τακτικών κρίσεων Αξιωματικών και σε περίπτωση αναβολής τους, τους  λόγους που επιβάλλουν αυτή, προκειμένου να ενημερώσουμε τα μέλη της Ένωσής μας .

       Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, στην οποία κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται για την ενημέρωσή της και για λόγους αμοιβαιότητας και αλληλεγγύης, τη διατύπωση και δημοσιοποίηση συγκεκριμένων απόψεων-θέσεων στο τόσο σοβαρό θέμα που αφορά όλους τους Αξιωματικούς.  

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

            Ο

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

 

Φώτιος ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ

Αστυνομικός Υποδιευθυντής

6974006410

 

 

                  Ο

  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                    

 Ανδρέας ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ

            Αστυνόμος Α΄  

              6972019475                               

 

Share