Πρόσκληση προς τους αγρότες για την βιολογική γεωργία

Τρί, 01/24/2012 - 09:41

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, ενημερώνει τους βιοκαλλιεργητές του Νομού, εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλουν έως και τις 29.02.2012, αίτηση ενίσχυσης για ένταξη στη Δράση 1.1 «Βιολογική Γεωργία».
Οι βιοκαλλιεργητές πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

-  Να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ).

-  Τα προς ένταξη αγροτεμάχια πρέπει να είναι δηλωμένα στην ΑΕΕ 2011 του ενδιαφερόμενου.

-   Τα προς ένταξη αγροτεμάχια να κατέχονται νόμιμα σε όλη την περίοδο δέσμευσης και να προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι υποψήφιοι να δουν στην Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος (Αριθ. Πρωτ. 74/4119/13.01.2012 Α.Δ.Α. ΒΟΝ5Β-ΘΡΛ του ΥΠ.Α.Α.Τ. της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικών Εφαρμογών & Έρευνας, Διεύθυνσης Χωροταξίας & Προστασίας Περιβάλλοντος) καθώς και στα γραφεία της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ηλείας.

Share