Παρατείνονται γιά δύο χρόνια τα σεισμόπληκτα δάνεια τών επιχειρήσεων του Νομού Ηλείας

Παρ, 12/30/2011 - 07:18

Mεγάλη ανάσα γιά τις επιχειρήσεις του Νομού Ηλείας.

Γιά δύο χρόνια παρατείνονται τα σεσμόπληκτα δάνεια των επιχειρήσεων του Νομού Ηλείας.

Τα δάνεια είχαν δοθεί στις επιχειρήσεις γιά την αποκατάσταση ζημιών σε εμπορεύματα, πρώτων υλών, μηχανολογικού εξοπλισμού κλπ. από τον μεγάλο σεισμό στις 8/6/2008.

Η παράταση εδόθη με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Γιά μεν τα δάνεια γιά την αποκατάσταση των ζημιών από τον σεισμό θα μεταβληθεί η σύμβαση σε 7ετή , συμπεριλαμβανομένης και της περίοδος χάριτος 4 ετών και θα εξοφλούνται σε ισσόποσες εξαμηνιαίες δόσεις, με περίοδο χάριτος έως 31/12/2012.Η πρώτη δόση τους θα καταβληθεί στις 30/6/2013.

Γιά τα δάνεια που ελήφθησαν γιά κεφάλαια κίνησης, παρατείνονται γιά 2 χρόνια και η πρώτη δόση καταβάλλεται στις 30/6/2013

 

Share