Ανοικτα Μουσείο και Αρχαιολογικός Χώρος το Σαββατοκύριακο στην Αρχαία Ολυμπία.

Παρ, 11/25/2011 - 21:06

Ανοικτα θα είναι το Μουσείο και ο Αρχαιολογικός Χώρος το Σαββατοκύριακο στην Αρχαία Ολυμπία λόγω αναστολής  της απεργίας των αρχαιοφυλάκων.

Υπήρξε δέσμευση από το υπουργείο Πολιτισμού ότι το θέμα της καταβολής αμοιβής, για την πέραν του πενθήμερου εργασία τους, θα διευθετηθεί, οπότε οι εργαζόμενοι στον τομέα φύλαξης αρχαιοτήτων θα εργασθούν κανονικά

Share