Χρήστος Γαβράς: Ενίσχυση των Επενδύσεων στη Βιομηχανία Τροφίμων και το Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων

Πέμ, 11/24/2011 - 12:28

Στην ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου της Ηλείας προχώρησε ο σύμβουλος του Επιμελητηρίου Ηλείας κος. Χρηστος Γαβράς. Ο κύριος Γαβράς θα είναι εκ νέου υποψήφιος στις εκλογές την 9 - 10 Δεκεμβρίου 2011 με την παράταξη Ενότητα - Ανάπτυξη- Δημιουργία στην οποία είναι επικεφαλής ο κος. Αθανάσιος Σκορδαλής. Ο κος. Γαβράς αναφερόμενος στο πρόγραμμα ενίσχυσης των επενδύσεων στη βιομηχανία τροφίμων και το εμπόριο αγροτικών προϊόντων δήλωσε: «Μέχρι 28 Δεκεμβρίου 2011 θα είναι ανοιχτό το πρόγραμμα ενίσχυσης των επενδύσεων στη βιομηχανία τροφίμων και το εμπόριο αγροτικών προϊόντων (μέτρο 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων») του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Το πρόγραμμα θα δέχεται επενδύσεις (ίδρυσης, επέκτασης ή και εκσυγχρονισμού) σε όλους σχεδόν τους κλάδους των τροφίμων. Σε κάθε κλάδο υπάρχουν περιορισμοί που πρέπει η κάθε επιχείρηση να τους δει προσεκτικά.

Το πρόγραμμα ενισχύει επενδύσεις που αφορούν σε βελτίωση και εξορθολογισμό της μεταποίησης και εμπορίας και συμβάλλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων και πετυχαίνουν τον προσανατολισμό της παραγωγής συμφώνα με τις τάσεις των αγορών και τη βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων, τη βελτίωση ή τον εξορθολογισμό της εμπορίας ή των διαδικασιών μεταποίησης, τη βελτίωση παρουσίασης ή της προετοιμασίας των προϊόντων και παραπροϊόντων, την ανάπτυξη και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και ανανεώσιμης ενέργειας(δέχεται την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, για την κάλυψη των αναγκών των μονάδων), την προώθηση καινοτόμων επενδύσεων, τη βελτίωση και την παρακολούθηση της ποιότητας και των υγειονομικών συνθηκών, την προστασία του περιβάλλοντος και της εργασιακής ασφάλειας.

Το πρόγραμμα θα διαθέσει το 80% των χρημάτων για επενδύσεις από 100.000 μέχρι 5.000.000 ? και το 20% για μεγαλύτερες και μέχρι 10.000.000 ?. Οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις επιδοτούνται με 50% στις περιφέρεις  Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφέρειες Νοτίου και Βορείου Αιγαίου, Κρήτης και Ιόνιων Νήσων.  Η ίδια συμμετοχή των επενδυτών στο πρόγραμμα θα είναι το 25% του έργου και θα μπορεί να καλυφθεί ακόμη και με ακίνητο που μπορεί να ρευστοποιηθεί στην περίοδο της επένδυσης. Το δάνειο θα μπορεί να καλυφθεί με επιστολή πρόθεσης της τράπεζας και όχι με έγκριση όπως γίνεται στον αναπτυξιακό νόμο.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαρθρώσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αντίγραφα σε περιφερειακές και άλλες υπηρεσίες του υπουργείου, μέχρι 28 Δεκεμβρίου 2011».

Share