Πληροφορίες σχετικά με την έκτακτη εισφορά μέσω λογαριασμών ΔΕΗ από το Δήμο Πύργου

Τετ, 11/16/2011 - 10:50

Η ΔΕΗ, βάσει του άρθρου 53 του Ν.4021/2011 είναι υποχρεωμένη να χρεώσει μέσω των λογαριασμών ρεύματος και να αποδώσει στην Πολιτεία το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ), το οποίο επιβάλλεται στα ακίνητα οικιακής ή εμπορικής χρήσης που ήταν ηλεκτροδοτημένα την 17/9/11, σύμφωνα με τα στοιχεία του Διαχειριστή Δικτύου της ΔΕΗ.

Στην περίπτωση που υπάρχει λάθος στα στοιχεία υπολογισμού του  Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ) ο Δήμος Πύργου προκειμένου να προβεί στη διόρθωσή του σε κτίρια που βρίσκονται σε ιδιωτική έκταση ή που βρίσκονται εντός δημόσιας παραλιακής έκτασης, καλεί τους δημότες έως την 15-12-2011 να προσκομίσουν στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πύργου, Τ. Πετροπούλου 2 ?Πολύκεντρο, 1ος όροφος, γραφείο κας Α. Διονυσοπούλου, με αίτηση τα κάτωθι δικαιολογητικά :

1)             Οικοδομική άδεια εφ? όσον υπάρχει

2)             Τοπογραφικό διάγραμμα ? κάλυψη εφ? όσον υπάρχει

3)             Αντίγραφο συμβολαίου ή μισθωτήριο

4)             Υπεύθυνη Δήλωση Ιδιοκτήτη

5)             Υπεύθυνη Δήλωση Μηχανικού

6)             Φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού Δ.Ε.Η.

Υποδείγματα υπευθύνων δηλώσεων και αιτήσεων θα χορηγούνται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Share