Άρχισε το νέο πρόγραμμα επιδότησης επιχειρήσεων με ποσοστό 100%

Τρί, 11/15/2011 - 17:05

Ένα νέο πρόγραμμα επιδότησης επιχειρήσεων από το Υπουργείο Ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας ξεκίνησε από τις 15/11/2011 και αφορά νέες επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν ή θα ιδρυθούν το 2011 καθώς και επιχειρήσεις με έναρξη πριν το 2011. Αναλυτικότερα, χωρίζεται σε 2 δράσεις:

Δράση 1 (διάρκεια υλοποίησης 24 μήνες):

Αφορά start up επιχειρήσεις και μπορούν να συμμετάσχουν άνεργοι 18-64 ετών αλλά και υφιστάμενες επιχειρήσεις με την προϋπόθεση να έχουν κάνει έναρξη από 1/1/2011 και μετά.

Εντάσσονται όλες οι δραστηριότητες πλην:  συμβολαιογράφοι, ταξι, λεωφορεία, χωματουργικές εργασίες, οι Α.Ε. οι επιχειρήσεις Franchising, φαρμακεία, νυχτερινά κέντρα, Πρακτορεία Προπο κα.

Ο προϋπολογισμός της δράσης κυμαίνεται από 10.000-20.000 ευρώ ενώ μπορεί να φτάσει τις 35.000 ευρώ σε περίπτωση απασχόλησης 1ΕΜΕ.

Επιλέξιμες Δαπάνες και αναλογίες ως προς τον Προϋπολογισμό:

Κόστος ενοικίων, λογαριασμοί ηλεκτρικού, ύδρευσης, θέρμανσης, τηλεφωνίας και ιντερνετ κλπ.

Δαπάνες συμβούλων, εγγραφής στα επιμελητήρια.-Δαπάνες επιχειρηματικού σχεδίου.

Δαπάνες λογιστικής και νομικής υποστήριξης.

Αποσβέσεις παγίων (που δεν έχουν επιχορηγηθεί από το παρόν πρόγραμμα)

Δαπάνες αγοράς πάγιου εξοπλισμού

Μισθολογικό κόστος εργαζόμενου

Α/Α

Κατηγορία Ενέργειας - Δαπάνης

Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό-ποσό στον προϋπολογισμό του επιχειρηματικού σχεδίου

1.

ΕΝΟΙΚΙΑ

50%

2.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΕΚΟ

40%

3.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

10%

4.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ)

10%

5.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

5%

6.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

20%

7.

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ

5%

8.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

10%

9.

ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1 ΕΜΕ)

15.000 ευρώ

 

 

Δράση 2 (διάρκεια υλοποίησης 24 μήνες)

Αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν έναρξη πριν την 1/1/2011 και απασχολούν 5 εργαζομένους και άνω.

Εξαιρούνται: καταστήματα λιανικού εμπορίου (ΚΑΔ 47), εστίαση (ΚΑΔ 56) φροντιστήρια, νυχτερινά μαγαζιά, επιχειρήσεις πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων κα.

Οι επιλέξιμες ενέργειες είναι δύο και υποχρεωτικές:

Α). Συμβουλευτικές υπηρεσίες: υπηρεσίες συμβούλου προσαρμογής, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην επιχείρηση για θέματα επιχειρηματικής λειτουργία κ.α

Β). Κατάρτιση: κατάρτιση του προσωπικού/επανακατάρτιση, κατάρτιση συνδυασμένη με εργασία.

Ο προϋπολογισμός της δράσης δεν μπορεί να ξεπερνά τις 20.000 ενώ μπορεί να φτάσει τις 35.000 σε περίπτωση απασχόλησης πρόσληψης 1 ΕΜΕ.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

Υπηρεσίες Συμβούλων:

Σύνταξη σχεδίου προσαρμογής, σύνταξη φακέλου, επίβλεψη υλοποίησης κ.α

Ενέργειες κατάρτισης: Δαπάνες ΚΕΚ, καταρτιζομένων, επιχείρησης (πρώτες ύλες, αποσβέσεις εξοπλισμού σχετικά με την πρακτική άσκηση.

Share