Ενεργειακό... χαράτσι στις μισθώσεις ακινήτων

Δευ, 01/09/2012 - 20:25

Μεγάλη ανατροπή στον τομέα των ενοικιάσεων ακινήτων, φέρνει η υποχρεωτική έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής ταυτότητας για όλες τις μισθώσεις που θα γίνονται από τη Δευτέρα για ακίνητα άνω των 50 τ.μ.

Υστερα από εξάμηνη παράταση και παρά τις αντιδράσεις των ιδιοκτητών ακινήτων, που κάνουν λόγο για νέο χαράτσι σε μια περίοδο όπου υπάρχουν χιλιάδες ξενοίκιαστα σπίτια και καταστήματα, το μέτρο τίθεται σε εφαρμογή. Ετσι, από σήμερα «σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) πρέπει να αναγράφεται στο ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό μισθωτήριο έγγραφο. Η φορολογική αρχή δεν θεωρεί μισθωτήρια έγγραφα εάν δεν προσκομίζεται ΠΕΑ».

Επιθεώρηση
Ουσιαστικά τα μισθωτήρια συμβόλαια δεν θα γίνονται δεκτά αν δεν έχει γίνει επιθεώρηση από ενεργειακό επιθεωρητή, δεν έχει γίνει κατάταξη στις ενεργειακές βαθμίδες (πόσο ενεργοβόρο είναι δηλαδή το ακίνητο) και δεν έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό. Οι ΔΟΥ μάλιστα έχουν εντολή να μην παραλαμβάνουν νέα μισθωτήρια προς κατάθεση, με μεταγενέστερη ημερομηνία υπογραφής, αν δεν αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και δεν προσκομίζεται μαζί και αυτό. Αν και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δεν είναι υποχρεωμένος να προχωρεί σε εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης, η σημασία του πιστοποιητικού έγκειται στο γεγονός ότι μπορεί να αλλάξει η μισθωτική αξία του ακινήτου, να ενοικιάζεται δηλαδή σε χαμηλότερη ή υψηλότερη τιμή. Δηλαδή, ο ενοικιαστής μπορεί να διεκδικεί χαμηλότερο ενοίκιο σε περίπτωση που το ακίνητο έχει καταταγεί στις χαμηλές κλίμακες, είναι επομένως ενεργοβόρο.

Από σήμερα το μέτρο επεκτείνεται και σε όλες τις νέες μισθώσεις μεμονωμένων ιδιοκτησιών κτιρίων (διαμερισμάτων, καταστημάτων, γραφείων κ.λπ.) καθώς μέχρι τώρα ίσχυε μόνο για ολόκληρα κτίρια. Επομένως, αφορά χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που ενοικιάζουν κάθε χρόνο σπίτια ή επαγγελματική στέγη που βρίσκονται σε πολυκατοικίες. Το μεγάλο πρόβλημα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι ιδιοκτήτες είναι το κόστος του ενεργειακού πιστοποιητικού το οποίο ισχύει για μια 10ετία. Οι κατώτατες αμοιβές για τους μηχανικούς - επιθεωρητέςπου έχουν καθοριστεί για την έκδοση των ενεργειακών πιστοποιητικών κλιμακώνονται από 1 έως 2,5 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Για παράδειγμα: Διαμέρισμα 100 τ.μ.: Για να εκδοθεί ενεργειακή πιστοποιητικό απαιτούνται 2 ευρώ ανά τ.μ. δηλαδή 200 ευρώ κι επιπλέον ΦΠΑ 23%. Γραφείο 80 τ.μ. βαρύνεται με 2,5 ευρώ/τ.μ. ως αμοιβή για τους επιθεωρητές (για ακίνητα μέχρι 1.000 τ.μ.). Η ελάχιστη αμοιβή ορίζεται από τον Κανονισμό Ενεργειακή Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) στα 300 ευρώ. Εξαιρούνται από την παραπάνω υποχρέωση οι εξής κατηγορίες μισθωτικών συμβάσεων:

1. Νέες μισθώσεις κτισμάτων (κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων κ.λπ.) συνολικής επιφανείας κάτω των 50 τετραγωνικών μέτρων.

2. Παρατάσεις - ανανεώσεις υφισταμένων μισθώσεων με τον αυτό υφιστάμενο μισθωτή.

3. Τροποποιήσεις όρων υφισταμένων μισθώσεων (π.χ. μειώσεις καταβαλλομένων μισθωμάτων).

4. Μισθώσεις κάθε είδους γηπέδων (οικοπέδων και αγροτεμαχίων) χωρίς κτίσματα.

5. Μισθώσεις κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων ή δομικών έργων που στεγάζουν βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργαστήρια, παρασκευαστήρια, υπηρεσίες με σημαντικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μεταξύ άλλων και τα εργοστάσια, οι βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, τα συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, τα βαφεία, τα ξυλουργεία, τα παρασκευαστήρια τροφίμων, τα καθαριστήρια, τα σιδερωτήρια, τα οργανωμένα πλυντήρια ρούχων, τα αυτοτελή κέντρα μηχανογράφησης καθώς και τα εργαστήρια ερευνών και εκπαίδευσης, διυλιστήρια και οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας.

6. Μισθώσεις κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων ή δομικών έργων που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση αγαθών, φύλαξη αντικειμένων ή στέγαση ζώων. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μεταξύ άλλων και οι γενικές αποθήκες, οι αγροτικές αποθήκες, τα λιμενικά υπόστεγα, οι αποθήκες καταστημάτων (αλλά και κατοικιών), οι αποθήκες μουσείων, στάβλοι, βουστάσια, χοιροστάσια, ορνιθοτροφεία κ.λπ.

7. Μισθώσεις κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων ή δομικών έργων για στάθμευση αυτοκινήτων, δικύκλων ή τρικύκλων, πρατήρια υγρών καυσίμων και πλυντήρια αυτοκινήτων.

Ημερησία

Share