Πώς θα εξαγοράσετε χρόνο ασφάλισης

Παρ, 11/11/2011 - 00:05

Με την διάταξη του άρθρου10 του Ν.3863/2010 δόθηκε η δυνατότητα αναγνώρισης χρόνων ασφάλισης με την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, που ανέρχονται σε 20% για τον κλάδο κύριας σύνταξης των φορέων κοινωνικής ασφάλισης (πλην του ΟΓΑ). Με την καταβολή εισφορών δίνεται η δυνατότητα, όχι μόνο θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, που θα μπορέσει να ασκήσει ο ασφαλισμένος στο προβλεπόμενο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, αλλά και προσαύξησης της σύνταξής του.

Ως προς την επιλογή των αναγνωρίσεων, συμφερότερες οικονομικά είναι εκείνες που υπολογίζονται επί του Ημερομισθίου Ανειδίκευτου Εργάτη (Η.Α.Ε.) που ισχύει κάθε φορά. Από 1/7/2011 το ΗΑΕ έχει διαμορφωθεί σε 33,57 ευρώ ημερησίως και το μηνιαίο κόστος αναγνώρισης σε: 33,57 Χ 20% Χ 25 = 167,85 ευρώ/μήνα. Οι αναγνωρίσεις αυτές αφορούν χρόνους σπουδών, ανατροφής παιδιών, κενά ασφάλισης ή μη επιδοτούμενης ανεργίας.

Ωστόσο, ο χρόνος ανατροφής παιδιών, δεν μπορεί να συνυπολογιστεί για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με τις ευνοϊκές διατάξεις που ισχύουν για τις μητέρες ανηλίκων.

Επίσης, οι "νέοι" ασφαλισμένοι, όσοι δηλαδή πρωτοασφαλίστηκαν από 1/1/1993 και μετά, δεν μπορούν να κάνουν χρήση πλασματικού χρόνου ασφάλισης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος ως γονείς ανηλίκων ή τρίτεκνοι.

Τέλος, όσοι συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις του δημοσίου, δεν μπορούν να εξαγοράσουν κενά ασφάλισης.

Σε ό,τι αφορά την αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας, αυτή κρίνεται ως η ακριβότερη, γιατί υπολογίζεται με βάση τις μεικτές αποδοχές του εργαζομένου ή την ασφαλιστική κατηγορία του ελεύθερου επαγγελματία, κατά τον προηγούμενο μήνα, πριν την υποβολή της αίτησης. Στο δημόσιο ο υπολογισμός του ποσού της εξαγοράς γίνεται σύμφωνα με τον βασικό μισθό του υπαλλήλου και σε ποσοστό 6,67% επί του Β.Μ.

Η αναγνώριση του χρόνου ισχύει μετά την  υποβολή του σχετικού αιτήματος προς τον ασφαλιστικό φορέα και υπό την αίρεση της εξόφλησης. Στο Δημόσιο χρειάζεται προσοχή καθώς ο χρόνος των τέκνων και του στρατού μπορεί να οδηγήσει σε αναδρομική θεμελίωση από το 2010 και απώλεια ευνοϊκού δικαιώματος.

24h NewsRoom
Share