Πέρασε από τη Βουλή το νομοσχέδιο για τις οικοδομικές άδειες!

Σάβ, 10/15/2011 - 14:49

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νομοσχέδιο καταργούνται οι Πολεοδομίες με τη μορφή και τις αρμοδιότητες που έχουν, έτσι ώστε αρμόδιες υπηρεσίες για την έκδοση της άδειας δόμησης θα είναι πλέον οι υπηρεσίες Δόμησης των δήμων, οι οποίες ασκούν τις αρμοδιότητες των πολεοδομικών γραφείων. Η σύνταξη των μελετών και η εκτέλεση του οικοδομικού έργου γίνεται με την ευθύνη των μηχανικών.

Προβλέπονται μάλιστα κυρώσεις και πρόστιμα για τον μελετητή μηχανικό, σε περίπτωση που η μελέτη του δεν εκπονήθηκε σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις, ή για τον επιβλέποντα μηχανικό, στην περίπτωση που οι οικοδομικές εργασίες δεν εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τις μελέτες που υποβλήθηκαν. Οι άδειες δόμησης θα αναρτώνται στο Διαδίκτυο.

Για την χορήγηση της έγκρισης δόμησης θεσπίζεται προθεσμία πέντε ημερών από την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών ενώ θεσπίζεται η διαδικασία συμπλήρωσης ή διόρθωσης ελλείψεων ή λαθών που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο, εντός της προθεσμίας δυο μηνών.

 

 

 

Κωνσταντινίδης Γεώργιος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Share