Αποφάσεις επιβολής προστίμων από τον Υφυπουργό Εργασίας Γιάννη Κουτσούκο για την προστασία των καταναλωτών

Τετ, 08/31/2011 - 07:55

Με αποφάσεις του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιάννη Κουτσούκου και  του Γενικού Γραμματέα Καταναλωτή Δημήτρη Σπυράκου επιβλήθηκαν σε 38 επιχειρήσεις, μετά από τη διερεύνηση καταγγελιών και αυτεπάγγελτους ελέγχους, πρόστιμα συνολικού ύψους 313.000 ευρώ κατ' εφαρμογή της νομοθεσίας για την «προστασία των καταναλωτών». Τα χρηματικά πρόστιμα επιβλήθηκαν για παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές, για χρήση καταχρηστικών γενικών όρων συναλλαγών, για διάθεση στην αγορά μη ασφαλών προϊόντων, για παράβαση από ινστιτούτα αδυνατίσματος της νομοθεσίας για τις συμβάσεις που συνάπτουν με καταναλωτές κ.ά.. Ειδικότερα, με τις παραπάνω αποφάσεις επιβλήθηκαν τα ακόλουθα πρόστιμα:

1)     Σε βάρος της εταιρείας ENERGA POWER TRADING επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 40.000 ευρώ για χρήση παραπλανητικής εμπορικής πρακτικής κατά την παρουσίαση των προσφερόμενων προγραμμάτων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Η πρακτική αφορούσε διαφημίσεις ή ανακοινώσεις της εταιρείας για εξοικονόμηση στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος, δίχως να προσδιορίζονται με σαφήνεια οι ουσιώδεις όροι για την επίτευξη της οικονομίας, με αποτέλεσμα, η όποια εξοικονόμηση να αφορά εν τέλει μέρος μόνο των καταναλώσεων των οικιακών χρηστών, και να δημιουργούνται κατ? αυτόν τον τρόπο ανακριβείς εντυπώσεις στο καταναλωτικό κοινό (δημοσιοποιείται λόγω του ευρύτερου ενδιαφέροντος η σχετική εισήγηση της επιβολής του προστίμου).

2)     Σε βάρος της τράπεζας MILLENNIUM επιβλήθηκε πρόστιμο 30.000 ευρώ για τη χρήση καταχρηστικού όρου, σύμφωνα με τον οποίο χρέωνε τους πελάτες της, κατόχους πιστωτικών καρτών της,  με το ποσόν των 0,30 ευρώ όταν πλήρωναν την οφειλή τους προς αυτή στα ταμεία της τράπεζας και όχι μέσω ΑΤΜ (δημοσιοποιείται λόγω του ευρύτερου ενδιαφέροντος η σχετική εισήγηση της επιβολής του προστίμου).

3)     Σε βάρος της τράπεζας CREDICOM CONSUMER FINANCE επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο 18.000 ευρώ για χρήση παραπλανητικής πρακτικής κατά την προώθηση πιστωτικής κάρτας στο καταναλωτικό κοινό, (βλ. Πίνακα, στ. 3).

4)     Σε βάρος δύο εταιρειών λιανεμπορίου επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 8.000 ευρώ και 3.000 ευρώ αντίστοιχα για αθέμιτη εμπορική πρακτική και ειδικότερα για χρήση παραπλανητικών πρακτικών ως προς το κόστος προϊόντος (βλ. Πίνακα, στ. 4, 5).

5)     Σε βάρος εταιρείας εμπορίας ηλεκτρολογικών προϊόντων επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο 15.000 ευρώ για χρήση παραπλανητικών ισχυρισμών κατά τη διαφήμιση και πώληση συσκευών εξοικονόμησης ενέργειας (βλ. Πίνακα, στ. 6).

6)     Σε βάρος οκτώ εταιρειών και επιχειρήσεων διάθεσης ενδυμάτων επιβλήθηκαν με ισάριθμες αποφάσεις χρηματικά πρόστιμα συνολικού ύψους 38.000 ευρώ επειδή διέθεταν στην αγορά παιδικά ενδύματα, τα οποία δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις ασφαλείας. Οι έλεγχοι διενεργήθηκαν από αρμόδια κλιμάκια των Νομαρχιών (βλ. Πίνακα, στ. 7-14).

7)     Σε βάρος δέκα εταιρειών και επιχειρήσεων εισαγωγής, διανομής και λιανικού εμπορίου επιβλήθηκαν χρηματικά πρόστιμα ύψους 117.500 ευρώ, επειδή διέθεταν στην αγορά μη ασφαλείς αναπτήρες (βλ. Πίνακα, στ. 15-24).

8)     Σε βάρος επτά εταιρειών παραγωγής και εμπορίας χημικών προϊόντων επιβλήθηκαν χρηματικά πρόστιμα συνολικού ύψους 13.000 ευρώ επειδή δε συμμορφώθηκαν με αποφάσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους περί απόσυρσης των χημικών προϊόντων που διέθεταν στην αγορά (βλ. Πίνακα, στ. 25-31).

9)     Σε βάρος  εταιρείας ειδών οικιακής χρήσεως επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ, επειδή κατά την πώληση προϊόντων από απόσταση εισέπραττε μέρος του τιμήματος (προκαταβολή) πριν την παράδοση των προϊόντων (βλ. Πίνακα, στ. 32).

10) Σε βάρος πέντε κέντρων αισθητικής και ινστιτούτων αδυνατίσματος καταλογίστηκαν χρηματικά πρόστιμα συνολικού ύψους 20.000 ευρώ για παράβαση των διατάξεων της ΥΑ Ζ1-1262/2007 που ρυθμίζουν τον τύπο και τις συμβάσεις που συνάπτουν οι καταναλωτές με μονάδες αδυνατίσματος και γυμναστήρια (μη αναγραφή του όρου σύμβαση κ.α..) (βλ. Πίνακα, στ. 33-37).

 

Ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιάννης Κουτσούκος δήλωσε τα ακόλουθα:

«Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή αναπτύσσει τη συνεχή παρουσία της στην εποπτεία της αγοράς  και οργανώνει προγράμματα ελέγχου σε ένα ευρύτατο πλέον κύκλο προϊόντων και υπηρεσιών με στόχο την προστασία της ασφάλειας και των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών.  Μάλιστα, με το σχέδιο νόμου για την ενδυνάμωση της προστασίας των καταναλωτών που θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή προς ψήφιση θα ενισχυθούν ακόμη περισσότερο οι αρμοδιότητες και εξουσίες ελέγχου της ΓΓΚ, καθιστώντας ακόμη πιο άμεση και αποτελεσματική την προστασία των καταναλωτών»

 

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας προστίμων με αναγραφή των παραβιαζόμενων διατάξεων.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

 

α/α

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΡΑΒΑΣΗ

ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

1.

ENERGA POWER TRADING A.E.

Παραπλάνηση ως προς τη συνολική παρουσίαση των προγραμμάτων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας

 

(Άρθρο 9γ Ν. 2251/1994, υπό το πρίσμα των διατάξεων του άρθρου 9δ, 9στ περ. κθ)

40.000 ευρω

2.

ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

καταχρηστικός γενικός όρος συναλλαγών (ά. 2π παρ. 6 ν. 2251/19940 και πρόκληση ζημίας κατά την παροχή υπηρεσιών (ά. 8 παρ. 1 ν. 2251/1994)

30.000 ευρω

3.

CREDICOM CONSUMER FINANCE ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

Παραπλανητική εμπορική πρακτική (παραπλανητική πράξη και παραπλανητική παράλειψη)

(ά. 9 γ, 9δ και 9 ε του Ν. 2251/1994)

18.000 ευρω

4.

ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Παραπλάνηση ως προς το κόστος προϊόντος

(Άρθρο 9γ Ν.2251/94, υπό το πρίσμα των διατάξεων του άρθρου 9δ Ν. 2251/1994)

8.000 ευρω

5.

ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΕΙΔΗ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Παραπλάνηση ως προς το κόστος προϊόντος

 

(Άρθρο 9γ Ν.2251/94, υπό το πρίσμα των διατάξεων του άρθρου 9ε Ν. 2251/1994)

3.000 ευρω

6.

MY SWISS ILEKTROLLA-ΦΡΑΝΚ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΦΡΑΝΤΣΑΙΖ ΕΠΕ

Παραπλανητικοί ισχυρισμοί κατά τη διαφήμιση και πώληση συσκευών εξοικονόμησης ενέργειας (Άρθρο 9γ Ν.2251/94)

15.000 ευρω

7.

LIMONE 2 ΕΠΕ

μη συνεργασία με τις αρχές  ώστε να αποτραπουν οι κίνδυνοι που παρουσιάζουν προϊόντα που είχε προμηθεύσει την αγορά, κατά παράβαση της ΚΥΑ Ζ3-2810/2004, άρθρο 7, παρ. 1α.

4.000 ευρω

8.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ Α.Ε.

διάθεση στην αγορά μη ασφαλών παιδικών ενδυμάτων κατά παράβαση της ΚΥΑ Ζ3-2810/04 αρ. 3 παρ 1, Ν. 2251/94, αρ. 7 παρ. 1 κακ 5 και για μη συνεργασία με τις αρχές κατά παράβασξ του άρθρου 7 παρ. 1α και  παρ 1β (iv)

2.500 ευρω

9.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ι. ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

διάθεση στην αγορά μη ασφαλών παιδικών ενδυμάτων κατά παράβαση της ΚΥΑ Ζ3-2810/04 αρ. 3 παρ 1, Ν. 2251/94, αρ. 7 παρ. 1 καΙ 5

1.500 ευρω

10.

PALATINO ΣΙΝΟΓΕΩΡΓΟΥ ΙΟΥΛΙΑ συζ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

διάθεση στην αγορά μη ασφαλών παιδικών ενδυμάτων κατά παράβαση της ΚΥΑ Ζ3-2810/04 αρ. 3 παρ 1, Ν. 2251/94, αρ. 7 παρ. 1 και 5

3.500 ευρω

11.

GNG GROUP ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΕΠΕ

διάθεση στην αγορά μη ασφαλών παιδικών ενδυμάτων κατά παράβαση της ΚΥΑ Ζ3-2810/04 αρ. 3 παρ 1, Ν. 2251/94, αρ. 7 παρ. 1 και 5

 

 

1.500 ευρω

12.

 

JUMBO AEE

διάθεση στην αγορά μη ασφαλών παιδικών ενδυμάτων κατά παράβαση της ΚΥΑ Ζ3-2810/04 αρ. 3 παρ 1, Ν. 2251/94, αρ. 7 παρ. 1 και 5

12.000 ευρω

13.

ALOUETTE A.E.

διάθεση στην αγορά μη ασφαλών παιδικών ενδυμάτων κατά παράβαση της ΚΥΑ Ζ3-2810/04 αρ. 3 παρ 1, Ν. 2251/94, αρ. 7 παρ. 1 και 5

8.000 ευρω

14.

ΝΙΚΟΛΕΤΟΥ ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

διάθεση στην αγορά μη ασφαλών παιδικών ενδυμάτων κατά παράβαση της ΚΥΑ Ζ3-2810/04 αρ. 3 παρ 1, Ν. 2251/94, αρ. 7 παρ. 1 και 5 και για μη συνεργασία με τις αρχές, κατά παράβαση της ΚΥΑ Ζ3-2810/04, αρ. 7 παρ. 1α και 1β iv.

5.000 ευρω

15.

FEX A.E.

διάθεση στην αγορά μη ασφαλών αναπτήρων κατά παράβαση της ΚΥΑ Ζ3-4106/06 και ΚΥΑ Ζ3-922/08 και Ν. 2251/94 αρ. 7 παρ. 1

25.000 ευρω

16.

GIVING ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

 

διάθεση στην αγορά μη ασφαλών αναπτήρων κατά παράβαση της ΚΥΑ Ζ3-4106/06 και ΚΥΑ Ζ3-922/08 και Ν. 2251/94 αρ. 7 παρ. 1

3.500 ευρω

17.

PALL FARM ΑΝΔΡΕΑΣ Δ. ΛΑΠΠΑΣ

 

 

διάθεση στην αγορά μη ασφαλών αναπτήρων κατά παράβαση της ΚΥΑ Ζ3-4106/06 και ΚΥΑ Ζ3-922/08 και Ν. 2251/94 αρ. 7 παρ. 1

3.500 ευρω

18.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝ.  ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΕΣ

 

διάθεση στην αγορά μη ασφαλών αναπτήρων κατά παράβαση της ΚΥΑ Ζ3-4106/06 και ΚΥΑ Ζ3-922/08 και Ν. 2251/94 αρ. 7 παρ. 8

1.500 ευρω

19.

ONE GRAPHICS ΡΟΜΠΟΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

 

διάθεση στην αγορά μη ασφαλών αναπτήρων κατά παράβαση της ΚΥΑ Ζ3-4106/06 και ΚΥΑ Ζ3-922/08 και Ν. 2251/94 αρ. 7 παρ. 8

 

2.500 ευρω

20.

GUO WEIFENG ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ, ΦΟ ΜΠΙΖΟΥ, ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

διάθεση στην αγορά μη ασφαλών αναπτήρων και αναπτήρων φαντεζί κατά παράβαση της ΚΥΑ Ζ3-4106/06 και ΚΥΑ Ζ3-922/08 και Ν. 2251/94 αρ. 7 παρ. 1

15.000 ευρω

21.

LI JUN HUANG ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΕΙΔΗ

διάθεση στην αγορά μη ασφαλών αναπτήρων κατά παράβαση της ΚΥΑ Ζ3-4106/06 και ΚΥΑ Ζ3-922/08 και Ν. 2251/94 αρ. 7 παρ. 1

20.000 ευρω

22.

ROLLING INTERNATIONAL ΚΟΛΩΚΑΣ ΠΕΤ. & ΣΙΑ. Ο.Ε.

 

διάθεση στην αγορά μη ασφαλών αναπτήρων κατά παράβαση της ΚΥΑ Ζ3-4106/06 και ΚΥΑ Ζ3-922/08 και Ν. 2251/94 αρ. 7 παρ. 1

25.000 ευρω

23.

SUN MAOHUA & ΣΙΑ Ε.Ε.

διάθεση στην αγορά μη ασφαλών αναπτήρων κατά παράβαση της ΚΥΑ Ζ3-4106/06 και ΚΥΑ Ζ3-922/08 και Ν. 2251/94 αρ. 7 παρ. 1

20.000 ευρω

24.

T. MHΤΡΑΚΟΥΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.

διάθεση στην αγορά  αναπτήρων φαντεζί κατά παράβαση της ΚΥΑ Ζ3-4106/06 και ΚΥΑ Ζ3-922/08 και Ν. 2251/94 αρ. 7 παρ. 1

1.500 ευρω

25.

MEDICARE ABEE-ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Ι. ΑΒΕΕ

Παράβαση ΚΥΑ 2810/2004 (μη συμμόρφωση με απόφαση Γ.Χ. Κ. για απόσυρση προϊόντων)

4.000 ευρω

 

 

26.

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑ. ΕΠΕ-EUROPEWAY ΕΠΕ

Παράβαση ΚΥΑ 2810/2004 (μη συμμόρφωση με απόφαση Γ.Χ. Κ. για απόσυρση προϊόντων)

1.500 ευρω

27.

ΑΣΤΟΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Παράβαση ΚΥΑ 2810/2004 (μη συμμόρφωση με απόφαση Γ.Χ. Κ. για απόσυρση προϊόντων)

1.500 ευρω

28.

ΤΡΟΦΟΡΟΗ-ΚΟΛΥΜΠΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

Παράβαση ΚΥΑ 2810/2004 (μη συμμόρφωση με απόφαση Γ.Χ. Κ. για απόσυρση προϊόντων)

1.500 ευρω

29.

ΔΟΡΥ ΕΠΕ

Παράβαση ΚΥΑ 2810/2004 (μη συμμόρφωση με απόφαση Γ.Χ. Κ. για απόσυρση προϊόντων)

1.500 ευρω

30.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΚΚΑΣ-OLYMPIC CHEMICALS

Παράβαση ΚΥΑ 2810/2004 (μη συμμόρφωση με απόφαση Γ.Χ. Κ. για απόσυρση προϊόντων)

1.500 ευρω

31.

ΧΩΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-HOL CHEM

Παράβαση ΚΥΑ 2810/2004 (μη συμμόρφωση με απόφαση Γ.Χ. Κ. για απόσυρση προϊόντων)

1.500 ευρω

32.

IDEA CASA-ΟΙΚΟΡΑΜΑ ΕΠΕ

 

α΄. 4 παρ. 7 Ν. 2251/1994

10.000 ευρω

33.

ΕΨΙΛΟΝ ΕΨΙΛΟΝ ΕΠΕ ΧΟΛΑΡΓΟΣ

 

α΄. 3 ΥΑ Ζ1-1262/2007

4.000 ευρω

34.

ΕΛΕΒΑ ΕΠΕ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΧΟΛΑΡΓΟΣ

 

α΄. 3 ΥΑ Ζ1-1262/2007

4.000 ευρω

35.

ΕΨΙΛΟΝ ΕΨΙΛΟΝ ΕΠΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

 

α΄. 3 ΥΑ Ζ1-1262/2007

4.000 ευρω

36.

ΕΛΕΒΑ ΕΠΕ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

 

α΄. 3 ΥΑ Ζ1-1262/2007

4.000 ευρω

37.

ΕΛΕΒΑ ΕΠΕ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

 

α΄. 3 ΥΑ Ζ1-1262/2007

4.000 ευρω

Share