Και νέο Ασφαλιστικό εν όψει...

Παρ, 08/05/2011 - 07:45

Νέες αλλαγές στο ασφαλιστικό για όλα τα ταμεία προοιωνίζεται η σύνταξη της νέας μελέτης βιωσιμότητας του συστήματος που «παρήγγειλε» η Κομισιόν με επιστολή της προς την Εθνική Αναλογιστική Αρχή.

Η μελέτη, σύμφωνα με το περιεχόμενο της επιστολής που αποκαλύπτει μερίδα των ΜΜΕ, θα πρέπει να ολοκληρωθεί ώς τον Νοέμβριο και να περιλαμβάνει τη συνολική οικονομική κατάσταση του ασφαλιστικού συστήματος μετά την εφαρμογή των μέτρων του μνημονίου.
Η νέα μελέτη για το ασφαλιστικό θα βασιστεί σε 7 εναλλακτικά «σενάρια» που θα υποδείξει σύντομα η Κομισιόν. Με βάση αυτά τα σενάρια, θα ενεργοποιούνται και τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα των ταμείων.
Τα σενάρια αυτά θα περιλαμβάνουν για παράδειγμα:

* την πρόβλεψη για υψηλότερα από τα σημερινά ποσοστά ανεργίας, και πώς θα εξασφαλιστεί η απώλεια εσόδων από τα ταμεία
* την ενδεχόμενη μείωση ή αύξηση της εισφοροδιαφυγής και πόσο μπορεί να επηρεάσει αρνητικά ή θετικά την πορεία των ταμείων
* τη μείωση του ύψους των συντάξεων που προβλέπει το ισχύον ασφαλιστικό για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με 35ετία, ώστε να εξισορροπηθεί η απώλεια εσόδων από την ανεργία ή την εισφοροδιαφυγή κ.λπ.

Στην πράξη οι νέα μελέτη θα ανοίξει εκ νέου θέμα αλλαγών στο ασφαλιστικό και είναι πιθανό πλέον να έρθει στο τραπέζι μια περαιτέρω αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης (υποχρεωτικά) στο 67ο έτος, όπως άλλωστε επισημαίνεται και από την πράσινη βίβλο της Ευρωπαϊκής Ενωσης για τη βιωσιμότητα και τη σύγκλιση των συνταξιοδοτικών συστημάτων στην Ε.Ε. με ορίζοντα το 2020.
Σημειώνεται ότι στην προηγούμενη μελέτη που είχε εκπονηθεί από την Αναλογιστική Αρχή το 2010 και η οποία έγινε δεκτή με αρκετές επιφυλάξεις από την αρμόδια επιτροπή που παρακολουθεί τις δημογραφικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ενωση (Work Ageiιng Group), δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη για αρνητικές επιπτώσεις (ανεργία, ύφεση, κ.λπ.), καθώς χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία του 2008. Με αυτή τη μελέτη άλλωστε η Κομισιόν έδωσε τη συγκατάθεσή της για τους δυο ασφαλιστικούς νόμους (3863 και 3865 του Ιουλίου του 2010). Σήμερα όμως που το μνημόνιο άλλαξε τα δεδομένα, η Κομισιόν ζητεί νέες μελέτες με στοιχεία του 2010 για να διαπιστωθεί αν οι τα ταμεία μπορούν να αντέξουν τις αρνητικές επιπτώσεις που προκαλούν τα περιοριστικά μέτρα του μνημονίου.

Πρώτη και άμεση αρνητική επίπτωση είναι η ανεργία, καθώς έχει ήδη επιφέρει απώλειες της τάξης των 2 δισ. ευρώ για το 2010 ενώ για φέτος ο αρμόδιος υπουργός Εργασίας Γ. Κουτρουμάνης εκτίμησε μιλώντας πρόσφατα στη Βουλή, ότι η απώλεια εισφορών για τα ταμεία λόγω αύξησης της ανεργίας και η ανάγκη πρόσθετης κάλυψής τους με επιδόματα ανεργίας θα φτάσει στα 2,5 δισ. ευρώ.

Κύκλοι του υπουργείου Εργασίας επιβεβαίωσαν την ύπαρξη της επιστολής διευκρινίζοντας ότι η σύνταξη της μελέτης θα περιλαμβάνει τις επιπτώσεις που προκαλούν στα ταμεία τα μέτρα που εφαρμόζονται από το 2010, καθώς και την οικονομική κατάσταση των επικουρικών ταμείων.
Για το λόγο αυτό θα υπάρχουν και τα 7 σενάρια.
Ανάλογα με τα πραγματικά δεδομένα που θα προκύπτουν θα ενεργοποιείται και το κατάλληλο σενάριο, ώστε να αποφευχθούν κλυδωνισμοί στο ασφαλιστικό και σε κάθε περίπτωση να διασφαλιστεί ότι οι δαπάνες για την πληρωμή συντάξεων θα αυξάνονται ετησίως μέχρι 2,5%.

Share