Κατά 10% θα περικοπούν τελικά τα επιδόματα των ενστόλων

Παρ, 08/05/2011 - 00:22

Κατά 10% αντί του 20% που προβλεπόταν αρχικά θα συρρικνωθούν τα επιδόματα των ενστόλων, σύμφωνα με τροποποίηση την οποία κατέθεσε ο υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος. Επιπλέον, ο υπουργός Οικονομικών επέφερε ακόμη αναδιατυπώσεις στο σώμα του πολυνομοσχεδίου του ΥΠΟΙΚ, οι οποίες έχουν ως εξής:

Για τα ξενοδοχειακά καταλύματα, οι ιδιοκτήτες των οποίων επιθυμούν να τα εντάξουν στις διατάξεις περί τουριστικών καταλυμάτων και τα οποία έχουν νομίμως υλοποιημένο συντελεστή δόμησης έως 0,20, καταβάλλεται ειδική εισφορά ίση με ποσοστό 5% επί της αντικειμενικής αξίας των τουριστικών εγκαταστάσεων που αντιστοιχούν στον συντελεστή δόμησης που υπερβαίνει το 0,15 (αντί της αρχικής διεξόδου της κατεδάφισης των τμημάτων των κτηρίων που υπερβαίνουν το 0,15), ενώ για νομίμως υλοποιημένο συντελεστή δόμησης μεγαλύτερο του 0,20, είτε οι ιδιοκτήτες τους θα πρέπει να κατεδαφίσουν τα τμήματα που υπερβαίνουν τον συντελεστή 0,20, είτε θα πρέπει να αποκτήσουν όμορο γήπεδο, που να καλύπτει το ποσοστό του υπερβάλλοντος συντελεστή.

Ορίζεται πως το προσωπικό που εργάζεται στο Εθνικό Κέντρο Θεάτρου και Χορού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου και έργου, μεταφέρεται στο υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, όπου παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε υπηρεσιακές μονάδες, μέχρι την λήξη της σύμβασής τους (το τελευταίο, αυτό, χρονοδιάγραμμα, απουσίαζε από την αρχική εκδοχή του νομοσχεδίου).

Θέματα που αφορούν την κινητή και ακίνητη περιουσία των καταργούμενων φορέων του Δημοσίου, μπορεί να ρυθμίζονται με κοινή απόφαση του υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, ενώ, με τον τρόπο αυτό, μπορεί να ρυθμίζεται και ο τρόπος διάθεσης των ταμειακών υπολοίπων τους και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.

Share