5.200 θέσεις κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας

Πέμ, 06/30/2011 - 07:03

Χιλιάδες ευκαιρίες πεντάμηνης εργασίας δίνει το υπουργείο Εργασίας μέσω των προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας. Ο αριθμός των θέσεων ανέρχεται σε 5.200 στην Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας (για τους τρεις Νομούς συνολικά) και 57.000 θέσεις στο σύνολο για όλες τις Περιφέρειες της χώρας. Σε πολλές Περιφέρειες έχει ξεκινήσει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δηλώσεων από τους φορείς απασχόλησης (για την Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας τη Δευτέρα παρουσία του υπουργού Γ. Κουτρουμάνη θα γίνει στην Πάτρα η παρουσίσση του προγράμματος)...

Οι άνεργοι θα εργαστούν για πέντε μήνες σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα με αμοιβή 625 ευρώ τον μήνα και πλήρη ασφαλιστική-συνταξιοδοτική κάλυψη μέσω του Αλληλόχρεου Λογαριασμού ΙΚΑ-ΟΑΕΔ.

Οι θέσεις αναμένεται να καλυφθούν από μακροχρόνια ανέργους, βραχυχρόνια ανέργους που δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας, εμπόρους και λοιπούς επαγγελματίες που διέκοψαν τη δραστηριότητά τους πριν από δύο έτη, υποαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και επιστήμονες και ανέργους έως 30 ετών που αναζητούν εργασία.

Οι φορείς απασχόλησης θα είναι Φορείς Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, όπως Σωματεία, Συνδικαλιστικές και Επαγγελματικές Ενώσεις, Εταιρείες Αστικού Δικαίου, ενώ οι συμπράττοντες φορείς θα είναι οι ΟΤΑ α' και β' βαθμού, τα νομικά τους πρόσωπα, αλλά και κάθε είδους νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που αναπτύσσει δραστηριότητες, με σκοπό την υλοποίηση δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Οι ωφελούμενοι τοποθετούνται στις θέσεις εργασίας από τους συμπράττοντες φορείς που έχουν συνάψει μνημόνια συνεργασίας με τους δικαιούχους φορείς απασχόλησης. Προϋπόθεση για την ένταξη των φορέων στα προγράμματα είναι να εξειδικεύονται σε τομείς όπως το περιβάλλον ή ο πολιτισμός, να παρέχουν κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης, καταπολέμησης της φτώχειας και των διακρίσεων.

Σε ποια έργα θα απασχοληθούν οι άνεργοι που θα επιλεχθούν

Τα Προγράμματα αφορούν κατά κύριο λόγο δράσεις κοινωνικής εργασίας, το φυσικό έργο ή οι υπηρεσίες των οποίων διαμορφώνονται στη λογική της ολοκληρωμένης παρέμβασης (δηλ. με έναρξη, λήξη, συγκεκριμένο αποτέλεσμα, συγκεκριμένους πόρους, παρακολούθηση, αξιολόγηση). Περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

 • έργα συντήρησης ή μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων ή/και αθλητικών υποδομών,
 • έργα αποκατάστασης οικοσυστημάτων και προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας,
 • ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς,
 • αποκατάσταση και βελτίωση αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος,
 • αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων,
 • περιβαλλοντική εκπαίδευση,
 • διαχείριση και προστασία υδάτινων πόρων και δασών,
 • δημιουργική απασχόληση παιδιών,
 • προσωπικές κοινωνικές υπηρεσίες όπως κατ' οίκον φροντίδα ηλικιωμένων, ΑμεΑ, παιδική φροντίδα,
 • κοινωνικές δράσεις όπως κοινωνικά παντοπωλεία, διάθεση χρησιμοποιημένου ρουχισμού,
 • οδική ασφάλεια μαθητών,
 • σίτιση σε ολοήμερα σχολεία φτωχών/υποβαθμισμένων περιοχών,
 • έκτακτες ανάγκες πολιτικής προστασίας.
 • Το πρόγραμμα είναι βασισμένο στη συνεργασία Φορέων μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με τους συμπράττοντες φορείς. Η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων πόρων δημοσιεύει την πρόσκληση προς τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που θα προσλάβουν τους ανέργους. Εν συνεχεία οι φορείς απασχόλησης συνάπτουν μνημόνιο συνεργασίας με τους δήμους και υποβάλλουν τις προτάσεις τους στη διαχειριστική αρχή. Μόλις οι φορείς απασχόλησης πάρουν την έγκριση, η πρόσκληση κοινοποιείται στις κατά τόπους υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.
 • Οι υποψήφιοι για τις θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας πρέπει να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή αγρότες, ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας. Η επιλογή των ωφελούμενων ανέργων για την υλοποίηση δράσεων Κοινωνικής Εργασίας, γίνεται βάσει αντικειμενικού συστήματος μοριοδότησης. Σημαντικά κριτήρια επιλογής είναι η κατάσταση ανέργου, η οικογενειακή κατάσταση (μονογονεϊκή οικογένεια κλπ.), το οικογενειακό εισόδημα, η κατάσταση υγείας του ανέργου και η εντοπιότητα.

Share