ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ:Προβλήματα στις συναλλαγές και μεταβιβάσεις γαιών υψηλής παραγωγικότητας

Τρί, 06/14/2011 - 19:24

Τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί σε σχέση με τις συναλλαγές και μεταβιβάσεις γαιών υψηλής παραγωγικότητας, επαναφέρει με δεύτερη ερώτησή του στη βουλή, ο βουλευτής της Δημοκρατικής Αριστεράς Νίκος Τσούκαλης, αφού το ζήτημα παραμένει σε εκκρεμότητα ενώ υπάρχει η πολιτική δέσμευση για διευθέτησή του.

Στην ερώτησή του ο κ. Τσούκαλης αναφέρει πως, έτσι όπως εφαρμόζεται η υπ? αριθμ. 168040/2010 ΚΥΑ, οδηγούμαστε στην πράξη στην κατάργηση της οικοδομικής δραστηριότητας (στην Αχαΐα αλλά και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας) αφού χρησιμοποιούνται στοιχεία της 10ετίας του 1970, τα οποία όμως σήμερα έχουν πλήρως ανατραπεί.

Ο βουλευτής ερωτά τους συναρμόδιους υπουργούς Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης, γατί δεν έχει διευθετηθεί ακόμα το ζήτημα, παρά τις σχετικές διαβεβαιώσεις και την αναγνώριση του επιτακτικού χαρακτήρα του, καθώς και εάν προτίθενται να καταθέσουν  άμεσα σχετική τροπολογία που να δίνει οριστική και ξεκάθαρη λύση στο πρόβλημα που έχει ανακύψει.

Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

                Η έκδοση της υπ? αριθμ. 168040/2010 ΚΥΑ, έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα σε σχέση με τις συναλλαγές και μεταβιβάσεις γης υψηλής παραγωγικότητας. Μετά από παρεμβάσεις και ερωτήσεις έχω πληροφορηθεί ότι έχετε έτοιμη ΚΥΑ  (δεν γνωρίζω αν την έχετε δημοσιεύσει) όπου ουσιαστικά λέτε ότι η συγκεκριμένη αυτή ΚΥΑ εκδόθηκε αποκλειστικά και μόνο για να χρησιμοποιηθεί ως βάση για τον καθορισμό των γεωγραφικών ορίων της γης υψηλής παραγωγικότητας.

                Η ρύθμιση που προσπάθησε να προωθήσει η κυβέρνηση με πρόσφατη τροπολογία που κατατέθηκε στο πλαίσιο του νομοσχεδίου για τη δημιουργία Μητρώου εμπόρων αγροτικών προϊόντων, προκειμένου να διευθετηθεί το ζήτημα ήταν άκρως προβληματική. Μάλιστα μετά από παρέμβασή μου, όπου πρότεινα και συγκεκριμένες εναλλακτικές διατυπώσεις σε συνεργασία με συμβολαιογραφικούς συλλόγους, η κ. Υπουργός αναγνώρισε ότι «η τροπολογία του Υπουργείου για το πιστοποιητικό υψηλής παραγωγικότητας δεν συνιστά πολιτική του Υπουργείου για το μέγα θέμα των χρήσεων γης, που είναι κατά την άποψή μου το μέγα θέμα σε ότι αφορά την αγροτική ανάπτυξη της χώρας.»  Ως εκ τούτου το ζήτημα παραμένει σε εκκρεμότητα ενώ υπάρχει η πολιτική δέσμευση για διευθέτησή του.

                Δεδομένου ότι:

  • Σκοπός είναι η προστασία και η διατήρηση της αγροτικής γης υψηλής παραγωγικότητας
  • Με τον χαρακτηρισμό όμως σήμερα καθενός αγροτεμαχίου μεμονωμένα, οδηγούμαστε στην πράξη στην κατάργηση, τουλάχιστον στην Αχαΐα, της οικοδομικής δραστηριότητας αφού χρησιμοποιούνται στοιχεία της 10ετίας του 1970, τα οποία όμως σήμερα έχουν πλήρως ανατραπεί. Συγκεκριμένα οι οικείες Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης με βάση τα κριτήρια της προαναφερόμενης 168040 ΚΥΑ χαρακτηρίζουν σχεδόν στο σύνολό τους τα αγροτεμάχια ως γη υψηλής παραγωγικότητας.
  • Επιβάλλεται ο καθορισμός των γεωγραφικών ορίων της παραπάνω έκτασης με την σύνταξη λεπτομερών, ενήμερων και αξιόπιστων χαρτών με τις ζώνες γης υψηλής παραγωγικότητας κάθε νομού, προκειμένου να μην υπονομευθεί η αναπτυξιακή δυναμική κάθε περιοχής,

Ερωτώνται οι κ.κ.  Υπουργοί:

  1. 1.       Γιατί δεν έχει διευθετήσει ακόμα το ζήτημα παρά τις σχετικές διαβεβαιώσεις και την αναγνώριση του επιτακτικού χαρακτήρα του;
  2. 2.       Προτίθεστε να καταθέσετε άμεσα σχετική τροπολογία που να δίνει οριστική και ξεκάθαρη λύση στο πρόβλημα που έχει ανακύψει;

 

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Τσούκαλης

Share