Το 3ο Γενικό Λύκειο Πύργου συμμετέχει σε πρόγραμμα Erasmus+

Παρ, 11/01/2019 - 13:30

Το 3ο Γενικό Λύκειο Πύργου – Pierre de Coubertin για τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021 συμμετέχει σε εγκεκριμένο για χρηματοδότηση ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο «SocialInclusionthroughEqualityinSport» και κωδικό 2019-1-ΕΣ01-ΚΑ229-065840_5. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί σύμπραξη ανταλλαγών μεταξύ σχολείων από 5 χώρες, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Βέλγιο και Νορβηγία. Θα πραγματοποιηθούν 5 συνολικά μετακινήσεις. Για τις μετακινήσεις αυτές έχουν σχεδιαστεί 5 μίνι Ολυμπιακοί Αγώνες. Η πρώτη μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, τη γενέτειρα χώρα των Ολυμπιακών Αγώνων. Έτσι το 3ο Λύκειο Πύργου από 4/11/2019 έως 8/11/2019 θα φιλοξενήσει αποστολές από την Ισπανία, Ιταλία, Βέλγιο και Νορβηγία. Το σχολείο μας θα έχει  την ευθύνη και την τιμή να παρουσιάσει στους ξένους εταίρους την ιστορία της χώρας μας σχετικά τους Ολυμπιακούς αγώνες μέσα από δρώμενα που θα πραγματοποιηθούν  στο χώρο του σχολείου αλλά και στην Αρχαία Ολυμπία. Στόχος του προγράμματος είναι η κοινωνική ένταξη μέσω της ενθάρρυνσης για συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες ανεξάρτητα από το φύλο, την ηλικία, το κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του 3ου Λυκείου Πύργου αλλά και τοπικοί παράγοντες της περιοχής θα προσφέρουν τη φιλοξενία τους στις ξένες αποστολές οι οποίες θα αποτελέσουν τους πρεσβευτές της χώρας μας για την ειρήνη, τη συνεργασία και τη συναδέλφωση των λαών.

Ο Διευθυντής

Μπουλογεώργος Ιωάννης

Share