Α2 Ηλείας: ΠΟΣΕΣ ομάδες (και ΠΩΣ) ανεβαίνουν στην Α1 και πέφτουν στη Β'

Παρ, 10/26/2018 - 19:32

Μέσα από την προκήρυξη των τοπικών πρωταθλημάτων προβλέπονται μεταξύ άλλων τα σημεία που αφορούν τον προβιβασμό και τον υποβιβασμό στις Κατηγορίες, όπου για την τρέχουσα Α2 αναφέρονται ως εξής:

Άρθρο 11: «Προβιβασμός και υποβιβασμός σωματείων»

Ανάλογα με την πορεία των ομάδων μας της Γ' Εθνικής ερασιτεχνικής κατηγορίας, κι ώστε την ποδοσφαιρική περίοδο 2019-2020 η Α1 και η Α2 κατηγορία να αποτελούνται από δεκατέσσερα (14) σωματεία, συνολικά προβιβάζονται από την Α2 κατηγορία στην Α1 το ελάχιστο δύο (2) και το ανώτερο τρία (3) σωματεία.

1. Εάν υποβιβαστούν τέσσερα (4) ή πέντε (5) σωματεία από την Α1, τότε προβιβάζονται τρία (3) σωματεία

2. Εάν υποβιβαστούν έξι (6) ή επτά (7) σωματεία από την Α1, τότε προβιβάζονται δύο (2) σωματεία

Ενώ υπενθυμίζεται αναλυτικά ότι:

1. Εάν δεν υποβιβαστεί κανένα σωματείο μας από την Γ' Εθνική, υποβιβάζονται τότε τέσσερα (4) σωματεία από την Α1 στην Α2 κατηγορία.

2. Εάν υποβιβαστούν ένα (1) ή δύο (2) σωματεία μας από την Γ' Εθνική, υποβιβάζονται τότε πέντε (5) σωματεία από την Α1 στην Α2 κατηγορία

3. Εάν υποβιβαστούν τρία (3) σωματεία μας από την Γ' Εθνική, υποβιβάζονται τότε έξι (6) σωματεία στην Α2 κατηγορία.

4. Εάν υποβιβαστούν και τα τέσσερα (4) σωματεία μας, από την Γ Εθνική υποβιβάζονται τότε εφτά (7) σωματεία στην Α2 κατηγορία.  

Ο Προβιβασμός στην Α1 

Μετά το τέλος του πρωταθλήματος, οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις από 1η έως 4η θα συμμετέχουν σε αγώνες Play–off για την ανάδειξη του πρωταθλητή και την κατάταξη τους.

Η βαθμολογία με την οποία θα ξεκινούν οι αγώνες των play off, θα προκύπτει ως εξής:

Το σωματείο που κατέλαβε την τέταρτη (4η) θέση θα ξεκινήσει με μηδέν (0) βαθμούς. Στη συνέχεια θα γίνεται αφαίρεση των βαθμών που συγκέντρωσε το κάθε σωματείο από αυτά που κατέλαβαν την 1η, 2η και 3η θέση στην κανονική περίοδο με τους βαθμούς που συγκέντρωσε το σωματείο που κατέλαβε την 4η θέση και η διαφορά αυτή θα διαιρείται δια του 3. Το πηλίκο που θα προκύπτει θα είναι οι βαθμοί με τους οποίους θα ξεκινήσουν τα σωματεία τους αγώνες play–offs. Σε περίπτωση που το πηλίκο είναι δεκαδικός αριθμός, εάν είναι 0,5 και άνω το κλάσμα θα προσμετράται σε ακέραια μονάδα υπέρ του σωματείου (π.χ. 2,5 το σωματείο θα ξεκινήσει με 3 βαθμούς), ενώ εάν είναι κάτω από 0,5 θα προσμετράτε κατά του σωματείου (π.χ. 2,4 το σωματείο θα ξεκινήσει με 2 βαθμούς). Σε περίπτωση ισοβαθμίας στους αγώνες Play–off ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Α.Π. ερασιτεχνικών ομάδων (στα αποτελέσματα των play–off). 

Σε περίπτωση που η πρώτη (1η) ομάδα έχει διαφορά ίση ή μεγαλύτερη των τριών (3) βαθμών από τη δεύτερη (2η) ομάδα ανακηρύσσεται πρωταθλήτρια και οι αγώνες play offs θα διεξαχθούν με την συμμετοχή της δεύτερης (2ης), τρίτης (3ης), τέταρτης (4ης) και πέμπτης (5ης) ομάδας.

Η βαθμολογία με την οποία θα ξεκινούν οι αγώνες των play offs, θα προκύπτει τότε ως εξής: Το σωματείο που κατέλαβε την πέμπτη (5η) θέση θα ξεκινήσει με μηδέν (0) βαθμούς. Στην συνέχεια θα γίνεται αφαίρεση των βαθμών που συγκέντρωσε το κάθε σωματείο από αυτά που κατέλαβαν την 2η,3η και 4η θέση στην κανονική περίοδο με τους βαθμούς που συγκέντρωσε το σωματείο που κατέλαβε την 5η θέση και η διαφορά αυτή θα διαιρείται δια του 3. Το πηλίκο που θα προκύπτει θα είναι οι βαθμοί με τους οποίους θα ξεκινήσουν τα σωματεία τους αγώνες play–offs. Σε περίπτωση που το πηλίκο είναι δεκαδικός αριθμός, εάν είναι 0,5 και άνω το κλάσμα θα προσμετράτε σε ακέραια μονάδα υπέρ του σωματείου (π.χ. 2,5 το σωματείο θα ξεκινήσει με 3 βαθμούς), ενώ εάν είναι κάτω από 0,5 θα προσμετράται κατά του σωματείου (π.χ. 2,4 το σωματείο θα ξεκινήσει με 2 βαθμούς). Σε περίπτωση ισοβαθμίας στους αγώνες Play–offs ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Α.Π. ερασιτεχνικών ομάδων (στα αποτελέσματα των play–offs). 

Ο Υποβιβασμός στην Β' 

Υποβιβάζονται από 4 το λιγότερο έως 7 το περισσότερο σωματεία.

Εάν υποβιβαστούν 4 σωματεία, τα δύο τελευταία σωματεία 14ος και 13ος θα υποβιβάζονται απευθείας και τα άλλα 2 σωματεία μέσα από αγώνες play out (δυο το λιγότερο και τρεις το περισσότερο, ανά ζευγάρι) ως εξής: Ο 9ος με τον 12ο εφόσον η βαθμολογική διαφορά είναι ίση ή μικρότερη των 6 βαθμών και ο 10ος με τον 11ο εφόσον η βαθμολογική διαφορά είναι ίση ή μικρότερη των 5 βαθμών. Σε διαφορές μεγαλύτερες, οι ομάδες με την υψηλότερη βαθμολογία παραμένουν στην κατηγορία χωρίς να υπάρξουν αγώνες play out. Ο ηττημένος των αγώνων αυτών υποβιβάζεται στην αμέσως κατώτερη κατηγορία. Ο νικητής των αγώνων παραμένει στην κατηγορία. 

Εάν υποβιβαστούν 5 σωματεία, τα δύο τελευταία σωματεία 14ος και 13ος θα υποβιβάζονται απευθείας και τα άλλα 3 σωματεία μέσα από αγώνες play out ως εξής: Ο 7ος με τον 12ο εφόσον η βαθμολογική διαφορά είναι ίση ή μικρότερη των 7 βαθμών, ο 8ος με τον 11ο, εφόσον η βαθμολογική διαφορά είναι ίση ή μικρότερη των 6 βαθμών και ο ένατος 9ος με τον 10ο εφόσον η βαθμολογική διαφορά είναι ίση ή μικρότερη των πέντε 5 βαθμών. Σε διαφορές μεγαλύτερες, οι ομάδες με την υψηλότερη βαθμολογία παραμένουν στην κατηγορία χωρίς να υπάρξουν αγώνες play out. Ο ηττημένος των αγώνων αυτών υποβιβάζεται στην αμέσως κατώτερη κατηγορία. Ο νικητής των αγώνων παραμένει στην κατηγορία. 

Εάν υποβιβαστούν 6 σωματεία, τα τρία τελευταία σωματεία 14ος, 13ος και 12ος θα υποβιβάζονται απευθείας και τα άλλα 3 σωματεία μέσα από αγώνες play out ως εξής: Ο 6ος με τον 11ο εφόσον η βαθμολογική διαφορά είναι ίση ή μικρότερη των 7 βαθμών, ο 7ος με τον 10ο εφόσον η βαθμολογική διαφορά είναι ίση ή μικρότερη των 6 βαθμών και ο 8ος με τον 9ο, εφόσον η διαφορά είναι ίση ή μικρότερη των 5 βαθμών. Σε διαφορές μεγαλύτερες, οι ομάδες με την υψηλότερη βαθμολογία παραμένουν στην κατηγορία χωρίς να υπάρξουν αγώνες play out. Ο ηττημένος των αγώνων αυτών υποβιβάζεται στην αμέσως κατώτερη κατηγορία. Ο νικητής των αγώνων παραμένει στην κατηγορία. 

Εάν υποβιβαστούν 7 σωματεία τα πέντε τελευταία σωματεία 14ος, 13ος, 12ος, 11ος και 10ος θα υποβιβάζονται απευθείας και τα άλλα 2 σωματεία μέσα από αγώνες play out ως εξής: Ο 6ος με τον 9ο εφόσον η βαθμολογική διαφορά είναι ίση ή μικρότερη των 7 βαθμών και ο 7ος με τον 8ο εφόσον η διαφορά είναι ίση ή μικρότερη των 6 βαθμών. Σε διαφορές μεγαλύτερες, οι ομάδες με την υψηλότερη βαθμολογία παραμένουν στην κατηγορία χωρίς να υπάρξουν αγώνες play out. Ο ηττημένος των αγώνων αυτών υποβιβάζεται στην αμέσως κατώτερη κατηγορία. Ο νικητής των αγώνων παραμένει στην κατηγορία.

Share