Α2 Ηλείας: Τι ισχύει για πρωταθλητή-άνοδο και υποβιβασμό στη νέα σεζόν

Τετ, 09/04/2019 - 18:34

Από την Προκήρυξη της διοργανώτριας ΕΠΣ Ηλείας, περιγράφεται στο άρθρο 11 τι γίνεται στην κορυφή και στην ουρά του προσεχούς πρωταθλήματος Α2 Κατηγορίας ως εξής: 

Το πρωτάθλημα της Α2 κατηγορίας την ποδοσφαιρική περίοδο 2019-2020 θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή 14 σωματείων.

Πρωταθλητής και άνοδος 

Μετά το τέλος του πρωταθλήματος και σε περίπτωση ισοβαθμίας προκειμένου για τις θέσεις που δίνουν το δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες των επόμενων φάσεων ισχύει το άρθρο 20 του Κ.Α.Π. Οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις από 1η έως 4η θα συμμετέχουν σε αγώνες Play-offs για την ανάδειξη του πρωταθλητή και των θέσεων ανόδου.

Η βαθμολογία με την οποία θα ξεκινούν οι αγώνες των play offs, θα προκύπτει ως εξής: Το σωματείο που κατέλαβε την τέταρτη (4η) θέση θα ξεκινήσει με μηδέν (0) βαθμούς. Στην συνέχεια θα γίνεται αφαίρεση των βαθμών που συγκέντρωσε το κάθε σωματείο από αυτά που κατέλαβαν την 1η ,2η και 3η θέση στην κανονική περίοδο με τους βαθμούς που συγκέντρωσε το σωματείο που κατέλαβε την 4η θέση και η διαφορά αυτή θα διαιρείται δια του 3. Το πηλίκο που θα προκύπτει θα είναι οι βαθμοί με τους οποίους θα ξεκινήσουν τα σωματεία τους αγώνες play-offs. Σε περίπτωση που το πηλίκο είναι δεκαδικός αριθμός, εάν είναι 0,5 και άνω το κλάσμα θα προσμετράτε σε ακέραια μονάδα υπέρ του σωματείου (π.χ. 2,5 το σωματείο θα ξεκινήσει με 3 βαθμούς), ενώ εάν είναι κάτω από 0,5 θα προσμετράτε κατά του σωματείου (π.χ. 2,4 το σωματείο θα ξεκινήσει με 2 βαθμούς).

Ελάχιστη βαθμολογική διαφορά κατά την έναρξη των αγώνων Play-offs του πρώτου (1ου) από τον δεύτερο (2ο ) ορίζονται οι τρείς (3) βαθμοί.

* Σε περίπτωση που η πρώτη (1η) ομάδα έχει διαφορά μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) βαθμών από τη δεύτερη (2η) ομάδα ανακηρύσσεται πρωταθλήτρια και ανεβαίνει απευθείας, κι οι αγώνες play offs θα διεξαχθούν με την συμμετοχή της δεύτερης (2ης),τρίτης (3ης), τέταρτης (4ης) και πέμπτης (5ης) ομάδας.

Η βαθμολογία με την οποία θα ξεκινούν τότε οι αγώνες των play offs, θα προκύπτει ως εξής: Το σωματείο που κατέλαβε την πέμπτη (5η) θέση θα ξεκινήσει με μηδέν (0) βαθμούς. Στην συνέχεια θα γίνεται αφαίρεση των βαθμών που συγκέντρωσε το κάθε σωματείο από αυτά που κατέλαβαν την 2η,3η και 4η θέση στην κανονική περίοδο με τους βαθμούς που συγκέντρωσε το σωματείο που κατέλαβε την 5η θέση και η διαφορά αυτή θα διαιρείται δια του 3. Το πηλίκο που θα προκύπτει θα είναι οι βαθμοί με τους οποίους θα ξεκινήσουν τα σωματεία τους αγώνες play-offs. Σε περίπτωση που το πηλίκο είναι δεκαδικός αριθμός, εάν είναι 0,5 και άνω το κλάσμα θα προσμετράτε σε ακέραια μονάδα υπέρ του σωματείου (π.χ. 2,5 το σωματείο θα ξεκινήσει με 3 βαθμούς), ενώ εάν είναι κάτω από 0,5 θα προσμετράτε κατά του σωματείου (π.χ. 2,4 το σωματείο θα ξεκινήσει με 2 βαθμούς).

Ελάχιστη βαθμολογική διαφορά κατά την έναρξη των αγώνων Play-offs του δεύτερου (2ου) από τον τρίτο (3ο) ορίζονται οι τρείς (3) βαθμοί.

Υποβιβασμός (στην Α2) – Αριθμός και τρόπος 

Υποβιβάζονται από δύο (2) έως τέσσερα (4) σωματεία.

- Εάν υποβιβαστούν δύο (2) σωματεία το τελευταίο σωματείο δέκατος τέταρτος (14ος) θα υποβιβάζεται απευθείας και το άλλο ένα (1) σωματείο μέσα από αγώνες play outs ως εξής:
Ο δωδέκατος (12ος) με τον δέκατο τρίτο (13ο) εφόσον η βαθμολογική διαφορά είναι ίση ή μικρότερη των πέντε (5) βαθμών. Σε διαφορές μεγαλύτερες, οι ομάδες με την υψηλότερη βαθμολογία παραμένουν στην κατηγορία χωρίς να υπάρξουν αγώνες play outs. Ο ηττημένος των αγώνων αυτών υποβιβάζεται στην αμέσως κατώτερη κατηγορία. Ο νικητής των αγώνων παραμένει στην κατηγορία.

- Εάν υποβιβαστούν τρία (3) σωματεία τα δύο τελευταία σωματεία δέκατος τέταρτος (14ος) και δέκατος τρίτος (13ος) θα υποβιβάζονται απευθείας και το άλλο ένα (1) σωματείο μέσα από αγώνες play outs ως εξής: Ο εντέκατος (11ος) με τον δωδέκατο (12ο) εφόσον η βαθμολογική διαφορά είναι ίση ή μικρότερη των έξι (6) βαθμών. Σε διαφορές μεγαλύτερες, οι ομάδες με την υψηλότερη βαθμολογία παραμένουν στην κατηγορία χωρίς να υπάρξουν αγώνες play outs. Ο ηττημένος των αγώνων αυτών υποβιβάζεται στην αμέσως κατώτερη κατηγορία. Ο νικητής των αγώνων παραμένει στην κατηγορία.

- Εάν υποβιβαστούν τέσσερα (4) σωματεία τα δύο τελευταία σωματεία δέκατος τέταρτος (14ος), δέκατος τρίτος (13ος) θα υποβιβάζονται απευθείας και τα άλλα δύο (2) σωματεία μέσα από αγώνες play outs ως εξής: Ο ένατος (9ος) με τον δέκατο δωδέκατο (12ο) εφόσον η βαθμολογική διαφορά είναι ίση ή μικρότερη των έξι (6) βαθμών, ο δέκατος (10ος) με τον εντέκατο (11ο) εφόσον η βαθμολογική διαφορά είναι ίση ή μικρότερη των πέντε (5) βαθμών. Σε διαφορές μεγαλύτερες, οι ομάδες με την υψηλότερη βαθμολογία παραμένουν στην κατηγορία χωρίς να υπάρξουν αγώνες play outs. Ο ηττημένος των αγώνων αυτών υποβιβάζεται στην αμέσως κατώτερη κατηγορία. Ο νικητής των αγώνων παραμένει στην κατηγορία.

* Οι θέσεις (ανάλογα με τους υποβιβασμούς από τις παραπάνω Κατηγορίες)

Υποβιβάζονται από την Α1 στην Α2 κατηγορία δύο (2) έως τέσσερα (4) σωματεία ανάλογα με την πορεία των ομάδων μας της Γ' Εθνικής ερασιτεχνικής. Αναλυτικά:

- Εάν δεν υποβιβαστεί κανένα σωματείο μας από την Γ' Εθνική, υποβιβάζονται δύο (2) σωματεία στην Α2 κατηγορία.

- Εάν υποβιβαστούν ένα (1) ή δύο (2) σωματεία μας από την Γ' Εθνική, υποβιβάζονται τρία (3) σωματεία στην Α2 κατηγορία.

- Εάν υποβιβαστούν τρία (3) σωματεία μας από την Γ' Εθνική, υποβιβάζονται τέσσερα (4) σωματεία στην Α2 κατηγορία. 

* Και οι δυο κατηγορίες, Α1 και Α2, είναι προγραμματισμένες να γίνουν με 14 ομάδες και την άλλη σεζόν 2020-2021

Οπότε: 

Προβιβάζονται από την Α2 κατηγορία στην Α1, το ελάχιστο δύο (2) και το ανώτερο τρία (3) σωματεία.
Αναλυτικά:

1. Εάν υποβιβαστούν δύο (2) σωματεία από την Α1, προβιβάζονται τρία (3) σωματεία.

2. Εάν υποβιβαστούν τρία (3) σωματεία από την Α1, προβιβάζονται δύο (2) σωματεία. 

3. Εάν υποβιβαστούν τέσσερα (4) σωματεία από την Α1, προβιβάζονται δύο (2) σωματεία.

- Προβιβάζονται από την Β' κατηγορία στην Α2, το ελάχιστο δύο (2) και το ανώτερο τρία (3) σωματεία.

 

Τα Play outs

 

Στην Α2 και σε όλες τις κατηγορίες, όπου χρειαστούν play outs ισχύουν τα εξής:

Ο πρώτος (1ος) αγώνας θα διεξάγεται στην έδρα της ομάδας με την καλύτερη βαθμολογία στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.

Ο δεύτερος (2ος) αγώνας θα διεξάγεται στην έδρα της ομάδας με την μικρότερη βαθμολογία στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.

Εφόσον χρειαστεί τρίτος (3ος) αγώνας αυτός θα διεξάγεται στην έδρα της ομάδας με την καλύτερη βαθμολογία στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.

Η πρώτη (1η) ομάδα χρειάζεται τέσσερις (4) βαθμούς ή τρεις (3) ισοπαλίες, και η δεύτερη (2η) ομάδα πέντε (5) βαθμούς, για την αποφυγή του υποβιβασμού.

Share