Ακατάσχετοι λογαριασμοί: ΠΟΙΟΙ προστατεύονται - ΠΩΣ και πότε

Πέμ, 08/01/2019 - 18:24

Άλλο είναι ο ακατάσχετος τραπεζικός λογαριασμός για οφειλές προς το Δημόσιο (δηλαδή, για χρέη προς Εφορία ή ασφαλιστικά ταμεία) και άλλο είναι ο ακατάσχετος λογαριασμός για χρέη προς τράπεζες, εμπορικές επιχειρήσεις (π.χ. δόσεις από αγορές) ή προς άλλον ιδιώτη (που του οφείλετε χρήματα και τα έχει κατοχυρώσει δικαστικά). 

Πολλοί φορολογούμενοι που έχουν δηλώσει τον λογαριασμό μισθοδοσίας ή σύνταξης ως ακατάσχετο στο TAXISnet νομίζουν ότι προστατεύονται από όλες τις κατασχέσεις.

Κάποιες φορές, όμως, πέφτουν σε ...παγίδα που στήνουν οι τράπεζες, οι οποίες δεν προθυμοποιούνται πάντα να ενημερώσουν ότι ο λογαριασμός αυτός δεν προστατεύεται από κατασχέσεις για δάνεια που έχουν «κοκκινίσει», οφειλές ή χρέη από πιστωτικές κάρτες. Αυτό συμβαίνει γιατί οι πολίτες πρέπει να πάνε σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της τράπεζάς τους και να δηλώσουν ξεχωριστά τον ίδιο λογαριασμό ως ακατάσχετο, αλλά με βάση το άρθρο 20 του ν. 4161/2013, για να προστατεύονται και από τις κατασχέσεις για οφειλές προς ιδιώτες. 

Με τη βοήθεια της ΕΚΠΟΙΖΩ, παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να προστατέψετε τους λογαριασμούς σας από κατασχέσεις.

Ας δούμε τι ισχύει σε κάθε περίπτωση: 

Οφειλές προς ιδιώτες 

Λογαριασμός μισθοδοσίας/σύνταξης: Το άρθρο 982 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προστατεύει τους μισθούς, τις συντάξεις και τις ασφαλιστικές παροχές που κατατίθενται σε τραπεζικούς λογαριασμούς από την κατάσχεση, ανεξαρτήτως ποσού, με ελάχιστες εξαιρέσεις για πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Σε περίπτωση που η τράπεζα δεσμεύσει τον μισθό ή τη σύνταξή σας για οφειλές που διατηρείτε προς αυτήν, μπορείτε να προσφύγετε δικαστικά ή και να ζητήσετε τη βοήθεια της ΕΚΠΟΙΖΩ. 

Λογαριασμός καταθέσεων: Με βάση το άρθρο 20 του ν. 4161/2013, μπορείτε να δηλώσετε ως ακατάσχετο κάποιον λογαριασμό καταθέσεων. Ο νόμος σάς προστατεύει για ποσό έως 1.500 € για λογαριασμό με έναν δικαιούχο και έως 2.000 € για κοινούς λογαριασμούς. 

Οφειλές προς Δημόσιο 

Λογαριασμός μισθοδοσίας/σύνταξης: Για τις οφειλές προς το Δημόσιο δεν ισχύει το ακατάσχετο μισθών/συντάξεων ανεξαρτήτως ποσού.

Ο φορολογούμενος καταρχάς πρέπει να έχει δηλώσει τον λογαριασμό μισθοδοσίας/σύνταξης ως ακατάσχετο στο TAXISnet. Σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων, ισχύουν τα εξης:

• Για ποσά μέχρι 1.000 € δεν μπορεί να γίνει κατάσχεση.

• Για ποσά από 1.000 € έως 1.500 €, το Δημόσιο μπορεί να κατασχέσει το 1/2 του ποσού που ξεπερνά τα 1.000 €. Π.χ., αν έχετε μισθό 1.300 €, το Δημόσιο μπορεί να κατασχέσει το μισό των 300 € ευρώ, δηλαδή 150 €.

• Για ποσά μεγαλύτερα των 1.500 €, το Δημόσιο μπορεί να κατασχέσει όλο το ποσό που ξεπερνά τα 1.500 €, συν 250 € που αντιστοιχούν στο 1/2 των 500 €, όπως είδαμε στη δεύτερη κατηγορία. Π.χ., αν έχετε μισθό 1.700 €, το Δημόσιο μπορεί να κατασχέσει τα 200 € που ξεπερνούν τα 1.500 € συν 250 €, δηλαδή συνολικά 450 €. 

Λογαριασμοί καταθέσεων
Με βάση το άρθρο 31 του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων ισχύει ακατάσχετο για καταθέσεις μέχρι 1.250€ σε ένα πιστωτικό ίδρυμα είτε πρόκειται για ατομικό, είτε για κοινό λογαριασμό. Ο ακατάσχετος λογαριασμός ως προς το Δημόσιο, δηλώνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TaxisNet).

Εάν λαμβάνετε μισθό/σύνταξη/ασφαλιστικές παροχές, πρέπει απαραίτητα να δηλώσετε ως ακατάσχετο τον συγκεκριμένο λογαριασμό.

Share