Ανακοινώσεις του Δήμου Ήλιδας

Τετ, 05/16/2018 - 13:00

 

Καλούνται οι επαγγελματίες οι οποίοι κάνουν χρήση κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ήλιδας να προσέλθουν στην Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου μας και να εξασφαλίσουν την άδεια χρήσης που υποχρεούνται να έχουν, καθώς και να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους.

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο ότι, με την έναρξη κάθε νέου χρόνου οφείλουν να προσέρχονται στο οικονομικό  τμήμα και να εξασφαλίζουν την άδεια χρήσης του χώρου που χρησιμοποιούν.

Ακόμη καλούμε όλους να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα του δήμου, όπου είναι αναρτημένος ο νέος κανονισμός κοινοχρήστων χώρων,  για τους όρους χρήσης, βάσει του νέου κανονισμού που επικυρώθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο την 23-11-17 με την υπ’ αρίθμ. 418/2017.

Τέλος μετά την πάροδο 15νθημέρου από την κοινοποίηση της ενημέρωσης, θα ακολουθήσει έλεγχος από την δημοτική αστυνομία, σε όλους τους χρήστες κοινόχρηστων χώρων.

Προς αποφυγή προστίμων τα οποία -βάσει νόμου- ανέρχονται στο διπλάσιο του ποσού που παραχωρείται ο χώρος, καλούμε όλους ν’ ανταποκριθούν και να τακτοποιήσουν τις άδειές τους.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2622360553 και 2622360506.

 

 

Τέθηκε από τον Δήμο Ήλιδας σε λειτουργία η επιτροπή εξέτασης αιτημάτων πολιτών του δήμου μας, για επανασύνδεση ρεύματος σε οικίες που έχουν διακοπεί ηλεκτροδότησης λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, δικαιούχοι είναι καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα και των οποίων η διακοπή έχει γίνει στην κύρια κατοικία, σε χρόνο πριν από τις 14 Φεβρουαρίου 2018.

Πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορούν οι δημότες να λαμβάνουν στα τηλέφωνα του Δήμου Ήλιδας 2622360506 και  2622360526.

Share