Αυξημένος έως και 50% σε σχέση με τις έδρες ο αριθμός υποψηφίων σε Δημοτικές και Περιφερειακές

Παρ, 03/08/2019 - 19:23

Αυξημένος έως και 50% σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των εδρών, μπορεί να είναι ο αριθμός των υποψηφίων Δημοτικών και Περιφερειακών συμβούλων στις προσεχείς εκλογές του Μαΐου. Αντί του μέχρι και 30% που όριζε αντίστοιχα τον αριθμό των υποψηφίων αρχικά ο "Κλεισθένης". Αυτό προβλέπεται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, που πλέον έχει κατατεθεί στη Βουλή. 

Π.χ., για τον Δήμο Πύργου, που οι έδρες του Δημοτικού Συμβουλίου είναι 33, θα μπορεί ο αριθμός των υποψηφίων ενός συνδυασμού να είναι μέχρι και 50

Στο ίδιο νομοσχέδιο, ορίζεται και η ποσόστωση συμμετοχής των γυναικών Δημοτικών και Περιφερειακών στο 40% (από 33% που ήταν μέχρι πρότινος).

* Συγκεκριμένα το άρθρο 52 του νομοσχεδίου προβλέπει:

«Ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων πρέπει να είναι ίσος τουλάχιστον με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας με δυνατότητα προσαύξησης έως και 50%. Δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω.

Ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό 40%, τουλάχιστον, του συνολικού αριθμού των υποψηφίων του οικείου συνδυασμού. Δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω».

Share