Δ. Καλαματιανός για την Παγκόσμια Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία: Υποχρέωση ευαισθητοποίησης

Τρί, 12/03/2019 - 12:10

Η 3η Δεκεμβρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία.

Είναι κρίσιμο για όλους μας να ευαισθητοποιούμαστε και να αναλογιζόμαστε τον υψηλό συμβολισμό και τις αξίες που εκπέμπει, όπως Ισότητα, Κοινωνική Δικαιοσύνη, Αξιοπρέπεια.

Δυστυχώς, η ζωή των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν μια μορφή αναπηρίας περιβάλλεται πολλές φορές από εμπόδια μέχρι κοινωνικές διακρίσεις και απαξίωση. Αναπηρία είναι το αποτέλεσμα της σχέσης των ικανοτήτων ενός ατόμου και των απαιτήσεων του περιβάλλοντος.

Ο μεγάλος στόχος που οφείλουμε συνεχώς να θέτουμε είναι να καταφέρουμε τα άτομα με αναπηρία να ενσωματώνονται πλήρως στην κοινωνία και να τυγχάνουν αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης.

Για να γίνει, όμως, αυτό θα πρέπει να εξασφαλίζονται συνεχώς οι απαραίτητες θεσμικές προβλέψεις, οι υποδομές και οι συνθήκες, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μπορούν να απολαμβάνουν την καθημερινότητα τους. Έχουμε καθήκον να προασπίζουμε τα δικαιώματα τους και να εξασφαλίζουμε την ισότιμη πρόσβαση τους στην αυτόνομη διαβίωση, στην εργασία, στην περίθαλψη, στην εκπαίδευση, στον αθλητισμό. Επομένως, οφείλουμε να αναλαμβάνουμε δράσεις και πρωτοβουλίες σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, με σκοπό να αποτρέπουμε συνεχώς τον κίνδυνο της περιθωριοποίησης που υφίστανται τα άτομα με αναπηρία. Είναι αναγκαίο να ενσκήπτουμε με αίσθημα ευθύνης στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να εξασφαλίζουμε την προσβασιμότητα σε όλες τις πτυχές της ζωής.

Share