Δ. Πύργου: Ανάθεση καθηκόντων πέντε άμισθων συμβούλων Δημάρχου

Τρί, 09/17/2019 - 16:37

Άμισθοι σύμβουλοι, που υπάγονται αποκλειστικά στην υπηρεσιακή διαδικασία του Δημάρχου, από τον οποίο θα δέχονται εντολές και στον οποίο μόνο λογοδοτούν σε κάθε περίπτωση, και παρέχουν σε αυτόν γνώμες ή συμβουλές, προφορικά ή γραπτά, κατά τα προβλεπόμενα (χωρίς να παρεμβάλλονται στα διοικητικά ή άλλα όργανα του Δήμου), ορίστηκαν με απόφαση του Τ. Αντωνακόπουλου ως εξής: 

Αναθέτουμε στον κ. Δαββέτα Αχιλλέα του Βασιλείου, καθήκοντα άμισθου συμβούλου σε θέματα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Πύργου. 

Αναθέτουμε στην κ. Μοσχοπούλου Μαρία του Νικολάου, καθήκοντα άμισθου συμβούλου με αρμοδιότητες σε θέματα του Κλειστού Γυμναστηρίου Πύργου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ». 

Αναθέτουμε στον κ. Καραχάλιο Λάζαρο του Σταύρου, καθήκοντα άμισθου συμβούλου σε θέματα του Κέντρου Στήριξης ΡΟΜΑ & Ευπαθών Ομάδων – ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ του Δήμου Πύργου. 

Αναθέτουμε στον κ. Κανδρή Χρήστο του Αθανασίου, καθήκοντα άμισθου συμβούλου σε θέματα Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Πύργου. 

Αναθέτουμε στον κ. Αντωνακόπουλο Σωτήριο του Γεωργίου, καθήκοντα άμισθου συμβούλου σε θέματα συντήρησης – επισκευής και καλής λειτουργίας των οχημάτων και των μηχανημάτων του Δήμου Πύργου.

Share