Δ. Πύργου: Αντιδήμαρχος Ωλένης, Ιάρδανου, Βώλακα, ο Νίκος Κοτσώνης

Πέμ, 03/26/2020 - 17:06

Στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας των υπήρεσιών του Δήμου και την καλύτερη εξυπήρέτηση των δήμοτών, με απόφαση του Δημάρχου Πύργου Τάκη Αντωνακόπουλου, ορίζεται ο Δημ. σύμβουλος Νίκος Κοτσώνης ως Αντιδήμαρχος Δήμου Πύργου, με θήτεια απο 23-03-2020 μεχρι 22-03-2021, στον οποιο δεν παρεχεται αντιμισθια, μεταβιβαζοντας σε αυτον, τις κατωθι κατα τοπο συγκεκριμενες αρμοδιοτήτες στις Δημοτικες Ενοτήτες Βωλακος, Ιαρδανου και Ωλένης του Δήμου Πυργου:

• Τήν ευθυνή και τήν εποπτεια για τήν ευρυθμή λειτουργια των δήμοτικων υπήρεσιων που ειναι εγκατεστήμενες στις ανωτερω Δήμοτικες Ενοτήτες.

• Τήν παρακολουθήσή τής εξελιξής των εργων και των εργασιων που εκτελουνται ανα Δήμοτική Ενοτήτα.

• Τήν συνεργασια με τους Προεδρους των Κοινοτήτων των ανωτερω Δήμοτικων Ενοτήτων για τήν επίλυσή των προβλήματων τους.

• Τήν ευθυνή για τήν καταγραφή και τήν διαχειρισή των προβλήματων τής καθήμερινοτήτας, που αντιμετωπιζουν οι δήμοτες, σε συνεργασια με τους αρμοδιους αντιδήμαρχους και τις αντιστοιχες υπήρεσιες του Δήμου.

• Τήν εκτελεσή αγροτικής οδοποιιας στα ορια των Δήμοτικων Ενοτήτων, σε συνεργασια με τον αρμοδιο Αντιδήμαρχο Τεχνικων Υπήρεσιων.

 Τήν τελεσή πολιτικων γαμων στις Δήμοτικες Ενοτήτες.

• Τήν υπογραφή βεβαιωσεων, πιστοποιήτικων και λοιπων διοικήτικων εγγραφων που εκδιδονται απο τις δήμοτικες υπήρεσιες που λειτουργουν στα ορια των ανωτερω δήμοτικων ενοτήτων.

• Τήν υπογραφή εγγραφων ή πραξεων «Με εντολή Δήμαρχου» στα πλαισια των αρμοδιοτήτων του.

• Τήν εκπροσωπήσή του Δήμου στα δικαστήρια σε θεματα αρμοδιοτήτας του.

Share