Δ. Πύργου: Αντιδήμαρχος Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ο Ανδρέας Βγενόπουλος

Πέμ, 09/19/2019 - 21:33

Με απόφαση του Δημάρχου Πύργου Τάκη Αντωνακόπουλου, ορίζεται ο δημοτικός σύμβουλος Βγενόπουλο Ανδρέα του Παναγιώτη, ως Αντιδήμαρχος Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Δήμου Πύργου, με θητεία από 19-09-2019 μέχρι 18-09-2020, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, μεταβιβάζοντας σε αυτόν, καθ’ ύλην, τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Την ευθύνη και την εποπτεία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας και των αντίστοιχων Τμημάτων που υπάγονται σ΄αυτήν :

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων - Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας - Τμήμα Βρεφονηπιακών Σταθμών - Γραφείο προσχολικής Αγωγής 1ου Παιδικού Σταθμού Πύργου - Γραφείο προσχολικής αγωγής 2ου Παιδικού Σταθμού Πύργου - Γραφείο προσχολικής αγωγής 3ου Παιδικού Σταθμού Πύργου - Γραφείο Προσχολικής Αγωγής Παιδικού Σταθμού Επιταλίου - Γραφείο Προσχολικής Αγωγής Παιδικού Σταθμού Καράτουλα

2. Την ευθύνη και την εποπτεία του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών.

3. Την ευθύνη και την εποπτεία του Κέντρου Στήριξης ΡΟΜΑ και Ευπαθών Ομάδων Πληθυσμού – ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ.

4. Την ευθύνη και την εποπτεία του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Δήμου Πύργου.

5. Την ευθύνη λειτουργίας του ΚΑΠΗ.

6. Την εποπτεία των κοινωνικών θεμάτων και των οργανισμών κοινωνικής αλληλεγγύης του Δήμου.

7. Την ευθύνη λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

8. Την παρέμβαση και την αντιμετώπιση των καθημερινών κοινωνικών προβλημάτων και της ποιότητας της ζωής των δημοτών.

9. Την τέλεση πολιτικών γάμων, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Αργυρόπουλου Ιωάννη.

10. Την υπογραφή κάθε εγγράφου που αφορά στο πρόγραμμα κοινωνικής εργασίας.

11. Την υπογραφή εγγράφων ή πράξεων «με εντολή Δημάρχου» στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.

12. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.

Share