Δ. Πύργου: Εντεταλμένος σύμβουλος με καθήκοντα αντιδημάρχου για τρεις Δημ. Ενότητες ο Νίκος Κοτσώνης

Τετ, 10/16/2019 - 13:25

Με απόφαση του δημάρχου Πύργου Τάκη Αντωνακόπολου ορίζεται ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κοτσώνης Νικόλαος του Σπήλιου, ως εντεταλμένος σύμβουλος, για το χρονικό διάστημα ενός έτους και μεταβιβάζονται σ΄αυτόν οι κάτωθι κατά τόπο συγκεκριμένες αρμοδιότητες στις Δημοτικές Ενότητες Βώλακος, Ιάρδανου και Ωλένης του Δήμου Πύργου:

• Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις ανωτέρω Δημοτικές Ενότητες.

• Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται ανά Δημοτική Ενότητα.

• Την συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων των ανωτέρω Δημοτικών Ενοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

• Την ευθύνη για την καταγραφή και την διαχείριση των προβλημάτων της καθημερινότητας, που αντιμετωπίζουν οι δημότες μας, σε συνεργασία με τους αρμοδίους αντιδημάρχους και τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Δήμου.

• Την εκτέλεση αγροτικής οδοποιίας στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων, σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών.

• Την τέλεση πολιτικών γάμων στις Δημοτικές Ενότητες Βώλακος, Ιάρδανου και Ωλένης καθώς και την έκδοση αδειών γάμων.

• Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των ανωτέρω δημοτικών ενοτήτων.

• Την υπογραφή εγγράφων ή πράξεων «Με εντολή Δημάρχου» στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.

• Την εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του

Ο ανωτέρω θα αποκαλείται αντιδήμαρχος.

Share