Δ. Πυργου: Ο δήμαρχος Τ. Αντωνακόπουλος πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής - Όλα τα μέλη της 9μελούς σύνθεσης

Πέμ, 09/12/2019 - 19:42

Ολοκληρώθηκε η σύνθεση της εννεαμελούς Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου, μετά τη σχετική απόφαση ορισμού των υπόλοιπων τριών στελεχών από την πλευρά της δημοτικής αρχής, μετά και τα έξι μέλη που πάντα κατά τα προβλεπόμενα είχαν εκλεγεί κατά την πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. (1/9).

Πρόεδρος ανέλαβε ο ίδιος ο Δήμαρχος Τάκης Αντωνακόπουλος, ενώ ορίστηκαν σε αυτήν και οι αντιδήμαρχοι, Γιάννης Αργυρόπουλος (Τεχνικών Υπηρεσιών – Προγραμματισμού – Πολεοδομίας και Χωροταξίας), Γιάννης Παπαδημητρίου (Οικονομικών υπηρεσιών - Ανάπτυξης και Τουρισμού). 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – Η πλήρης σύνθεση

Τάκης Αντωνακόπουλος

Γιάννης Αργυρόπουλος

Γιάννης Παπαδημητρίου

Αλικάκη – Τζανέτου Ρούλα

Κοτσώνης Νικόλαος

Σκαρτσιάρης Ανδρέας

Παναγόπουλος Βασίλης

Καράμπελας Αντώνης

Αργυρόπουλος Γιαννάκης

Share