Δ. Πύργου: Οι εγγραφές παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς σταθμούς (έως 5/6)

Δευ, 05/18/2020 - 20:17

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

Κάνουμε γνωστό σε όλους τους ενδιαφερομένους γονείς ότι οι εγγραφές  παιδιών  στο Τμήμα Βρεφονηπιακών Σταθμών  Δήμου Πύργου για την σχολική περίοδο 2020-2021 θα γίνουν από  13-05-2020 έως 05-06-2020.

Για την εγγραφή των παιδιών πρέπει να υποβληθεί από τους γονείς, αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τις 9:00 μέχρι τις 13.00 στο Γραφείο και στους πέντε Παιδικούς Σταθμούς του Τμήματος κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.

1ος Π.Σ. Γορτυνίας 48 τηλ. 26210 22251

2ος Π.Σ. Ρ. Φεραίου & Αμαλίας 6 τηλ. 26210 33027

3ος Π.Σ.  & Γραφείο Γυμν. Δούκα & Κονδύλη  τηλ. 26210 31931 email: paidikipirgu@gmail.com

Π.Σ Επιταλίου  τηλ. 2621071204

Π.Σ. Καράτουλα 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Πύργου. 

Γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για παιδιά που συμπληρώνουν τα 2,5 έτη έως 31-09-2020 μέχρι την εγγραφή τους στo Νηπιαγωγείο.  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Α. 1.Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης ή της σύμβασης με το έντυπο Ε4, για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.  2.Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή φωτοαντίγραφο της τελευταίας απόδειξης πληρωμής εισφορών για ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, κ.λπ. 3.Φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ σε ισχύ εφόσον οι γονείς είναι άνεργοι.

ΒΑτομική κάρτα υγείας παιδιού (το έντυπο χορηγείται από την υπηρεσία) και φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου υγείας με τα εμβόλια που προβλέπονται.

ΓΔήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, για την οικογενειακή κατάσταση της οικογένειας  του παιδιού. 1. Αριθμός παιδιών της οικογένειας, 2. Κοινωνικό πρόβλημα (ορφανό, γονείς διαζευγμένοι ή σε διάσταση, αναπηρία σωματική ή πνευματική γονέα) συνοδευόμενη από τα απαραίτητα έγγραφα,  3.Υπεύθυνα άτομα που θα παραλαμβάνουν το παιδί - ώρα αποχώρησης.

ΔΔήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, περί προσωπικών δεδομένων

ΕΕκκαθαριστικό  σημείωμα της εφορίας,  του  φορολογικού έτους 2019, ήαντίγραφο της φορολογικής δήλωσης  του φορολογικού έτους 2019.

ΣΤ.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Ζ. Οι αλλοδαποί θα υποβάλλουν και την άδεια νόμιμης παραμονής τους στη χώρα.

 Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών και επανεγγραφών για την νέα σχολική περίοδο 2020-2021 θα πρέπει οι γονείς των εγγεγραμμένων παιδιών να προσκομίσουν και πρόσφατα αποτελέσματα φυματοαντίδρασης με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΡΟΦΕΙΩΝ

Η καταβολή των τροφείων θα γίνεται ανάλογα με το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα και σύμφωνα με την αριθ. 222/2011 απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου Δήμου Πύργου, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 294/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου. Απαλλάσσονται όσοι έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 25.000,00 ευρώ. 

Ο  ΑΡΜΟΔΙΟΣ  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

Αρχεία: 
Share