Δ. Πύργου: «Προς αποκατάσταση της αλήθειας σχετικά με το θέμα της αγοράς τριών μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων».

Τρί, 08/04/2020 - 16:06

"Η διαδικασία αγοράς τριών μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων έγινε με όλες τις νόμιμες διαδικασίες που προβλέπονται στο νόμο 4412/2016. Προς αποκατάσταση της αλήθειας ο Δήμος Πύργου προχώρησε σε διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό 81398 και όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία ο κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορούσε να υποβάλλει τη προσφορά του. Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας ο διαγωνισμός κρίθηκε άγονος αφού κανένας οικονομικός φορέας δεν εξεδήλωσε ενδιαφέρον για την προμήθεια των εν λόγω οχημάτων. 

Να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος διαγωνισμός έχει αναρτηθεί από τις 2-11-2019 στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Πύργου.

Με την υπ’ αριθμ. 288/19 (ΑΔΑ 67ΧΘΩ17- Ρ5Δ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κηρύχθηκε άγονος ο διαγωνισμός και αποφασίστηκε η προσφυγή στην απευθείας διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση υπό την αίρεση της έγκρισης από την ΕΑΑΔΗΣΥ. 

Ακολούθως με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 32779/20-11-19 έγγραφό του ο Δήμος Πύργου διαβίβασε το αίτημά του και την ανωτέρω απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής αναμένοντας την έγκριση από την ανωτέρω Ανεξάρτητη Αρχή (ΕΑΑΔΗΣΥ).

Το ανωτέρω αίτημα έγινε αποδεκτό δυνάμει της υπ΄αριθμ. Δ124/18-12-19 Γνώμης της ΕΑΑΔΗΣΥ. Κατόπιν τούτου ο Δήμος Πύργου ξεκίνησε τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με συγκεκριμένο οικονομικό φορέα (συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 83674).

Στο μεταξύ προέκυψε η πανδημία του Covid-19 με αποτέλεσμα για τρεις και πλέον μήνες να παγώσει οποιαδήποτε διαδικασία.

Μετά το πέρας της απαγόρευσης ο Δήμος Πύργου κάλεσε τον οικονομικό φορέα να καταθέσει όπως προβλέπεται από την νομοθεσία κλειστό φάκελο (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ) με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Στη συνέχεια, η αρμόδια Τριμελής Επιτροπή που αποτελείται από υπαλλήλους του Δήμου προέβη στην αποσφράγιση του κλειστού φακέλου και αξιολογώντας όλα τα έγγραφα διαπίστωσε την έλλειψη των πιστοποιητικών CE των εν λόγω οχημάτων κάτι το οποίο εξ’ ορισμού και εκ του νόμου αποτελούσαν ουσιώδη έγγραφα για την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου αξιολόγησης του τεχνικού φακέλου.

Με Πρακτικό της η εν λόγω επιτροπή γνωστοποίησε την έλλειψη ουσιωδών εγγράφων κι ως εκ τούτου απέρριψε τον εν λόγω οικονομικό φορέα. Ο Δήμος Πύργου κατόπιν επικοινωνίας με την ΕΑΑΔΗΣΥ έλαβε εκ νέου την διαβεβαίωση ότι υπάρχει η δυνατότητα νέας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με άλλο οικονομικό φορέα.

Η Τριμελής Επιτροπή συνέταξε δεύτερο πρακτικό με το οποίο πρότεινε την επανάληψη της ανωτέρω διαδικασίας.

Η Οικονομική Επιτροπή συγκροτήθηκε σε Σώμα στις 3-8-2020 και έλαβε την υπ΄αριθμ. 391/20 απόφαση έχοντας ως γνώμονα τόσο το Πρακτικό της Τριμελούς Επιτροπής όσο και την έγκριση της ανωτέρω Ανεξάρτητης Αρχής σύμφωνα με την οποία δίνεται η δυνατότητα της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με άλλο οικονομικό φορέα.

Απ’ όλα τα ανωτέρω συμπεραίνεται ότι η Δημοτική Αρχή λειτούργησε αυστηρά μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας και της διαφάνειας

Οποιαδήποτε άλλη δημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τρίτους είτε οποιαδήποτε δια λόγου διασπορά ψευδών και ανυπόστατων γεγονότων αναφορικά με την εν λόγω προμήθεια των τριών μεταχειρισμένων  απορριμματοφόρων απέχει παρασάγγας από την αλήθεια τη διαφάνεια και τη νομιμότητα.

Από την αρχή της θητείας της η νέα Δημοτική Αρχή κινείται πάντα στα πλαίσια του νόμου της διαφάνειας και της αλήθειας με μοναδικό σκοπό το συμφέρον του Δήμου και των δημοτών".

Πύργος, 4-8-2020

Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Παπαδημητρίου Ιωάννης

 

 

* Είχε προηγηθεί ανακοίνωση της δημ. παράταξης "Αναγένεσις στον Δήμο Πύργου" και του επικεφαλής Χάρη Μιχαλακόπουλου:

"Ως Αναγένεσις στον Δήμο Πύργου, παρακολουθούμε όλα τα θέματα που αφορούν τη σωστή διαχείριση του δημοσίου χρήματος στο δήμο μας...

Αυτή άλλωστε είναι και υποχρέωσή μας ως σωστή αντιπολίτευση όπως επίσης και οι προτάσεις που κάνουμε κατά καιρούς για το καλό του δήμου...
Τώρα αν αυτές οι προτάσεις λαμβάνονται υπόψη ή όχι, δεν είναι δικό μας ζήτημα.
Είναι ζήτημα νέο-καισαρισμού που πάντα πιάνει τις δημοτικές αρχές ως άλλο μικρόβιο, που το κολλάει προφανώς ο εκάστοτε ¨τέως¨ στον εκάστοτε ¨νυν¨...

Επίσης υπάρχουν άνθρωποι που είναι επαγγελματίες αυτοδιοικητικοί. Δηλαδή για δεκάδες χρόνια δεν κάνουν άλλη δουλειά από το να μισθοδοτούνται από τους δημότες και να το παίζουν σωτήρες τους, ενώ στην πραγματικότητα σώζουν μόνο τον εαυτό τους. Το τέλμα του Δήμου και του Νομού δείχνει την παταγώδη αποτυχία τους στη διαχείριση και αντίθετα η καθημερινότητά των ίδιων, δείχνει την τεράστια ¨επιτυχία¨ τους, που έχουν επιλέξει να είναι κατ επάγγελμα ¨σωτήρες¨ μας.
Όταν λοιπόν η αυτοδιοίκηση γίνεται επάγγελμα οι μόνοι που σώζονται είναι οι ίδιοι οι κατ επάγγελμα αιρετοί και κατά καιρούς πολίτες που εισπράττουν τα ¨ψίχουλα¨ (διμηνάκια-οχταμηνάκια-εργάκια κλπ), με το κατάλληλο αντάλλαγμα (ψήφο - φωτογραφίες - σιαλώδεις αναρτήσεις με ύμνους στο ¨σωτήρα¨κλπ).
Υπάρχουν δεκάδες ζητήματα (μη πω εκατοντάδες) που μπορούμε να δείξουμε στους δημότες, ότι κάτι σίγουρα δεν πάει καλά στην διαχείριση του χρήματος στο Δήμο μας...

Σήμερα όμως συγκεκριμένα θα αναφέρουμε για το ζήτημα των τριών απορριμματοφόρων που συνέχεια παπαγαλίζουν οι έχοντες την εξουσία του δήμου... Ότι δηλαδή έρχονται-έρχονται-έρχονται και αυτά θα λύσουν τα προβλήματα.
Ο Διεθνής διαγωνισμός τρέχει από τον Νοέμβριο.. Έχει αργήσει τραγικά δεν ξέρουμε ακόμα ποιος θα είναι μειοδότης... Ή μήπως το ξέρουμε;; Υπάρχει περίπτωση η δημοτική αρχή να έχει μαγικές ικανότητες και να βλέπει μέσα από κλειστές προσφορές;... Κάποια στιγμή παρουσιάσαμε ένα ορφανό απορριμματοφόρο πού είχε πιάσει ίσκιο σε μία γωνιά της πόλης μας.... Ένα όχημα με ξένες πινακίδες που παρεμπιπτόντως εξαφανίστηκε κιόλας μετά την δημοσιοποίηση του... Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα υπάρχουν πουθενά αλλού τίποτα αλλά ορφανά απορριμματοφόρα που θα περιμένουν να συμπληρώσουν την τριάδα του διαγωνισμού του δήμου Πύργου...

Μιλούσαμε όμως για ένα διεθνή διαγωνισμό σωστά;…
Τι άλλαξε ξαφνικά και ο διεθνής διαγωνισμός διεκόπη - εξαφανίστηκε - ακυρώθηκε και πήγαμε μετά από 8 (!!!!) μήνες σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση; Συγκεκριμένα από 10 Ιουνίου;;;

Σίγουρα σας δίνει το δικαίωμα να το κάνετε έτσι ο Ν.4412 αλλααααααα....γιατί δεν προχωρήσατε τον διαγωνισμό όπως ξεκίνησε ως Διεθνής τον Νοέμβριο;

Οι απορίες λοιπόν αλλάζουν …αφού ξεκινήσατε ΔΙΕΘΝΗ διαγωνισμό για τα τρία απορριμματοφόρα και τελικά καταλήξατε στην διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση...

Μα το θέμα είναι...

Τι απόγινε ο διαγωνισμός;

Ήταν άγονος;

Ακυρώθηκε για κάποιον άλλο λόγο;

Ενημερωτικά για τους δημότες αναφέρουμε ότι: Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:

….εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία είτε δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή αίτηση συμμετοχής είτε καμία από τις υποβληθείσες προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής δεν είναι κατάλληλη….

Λαϊκά λοιπόν για όσους ακόμα ΔΕΝ κατάλαβαν:
Σε ολόκληρη την Ευρώπη (Ε.Ε) για 8 μήνες κανείς δεν ενδιαφέρθηκε να συμμετάσχει σε ένα διαγωνισμό των 150.000.
Άρα μάλλον δεν υπάρχει κρίση, και οι εταιρίες παράγουν χρυσάφι σε ολόκληρη την Ε.Ε και οι πολίτες ζουν σε παλάτια…. (φυσικά ειρωνικό αυτό)

Ξαφνικά ¨ελπίζετε¨ ως Δημοτική Αρχή, ότι αλλάζοντας τον τρόπο του διαγωνισμού θα βρείτε ως Θαύμα εξ ουρανού ντόπιους επιχειρηματίες να σας προμηθεύσουν αυτό που ζητάτε!!! Εκτός εάν αυτοί οι ντόπιοι επιχειρηματίες, ήταν τόσο καλοί τζογαδόροι και έχουν ήδη στην ¨άκρη¨ 2-3 σκουπιδιάρες. Λες και οι σκουπιδιάρες είναι αναλώσιμο είδος σαν τις γκοφρέτες και τις στοκάρουν μερικοί πφφφ….

Φυσικά κανένας σοβαρός επιχειρηματίας δεν θα φέρει κάτι τόσο ακριβό εάν δεν είναι σίγουρος (με κάποιο μαγικό τρόπο) ότι θα το πουλήσει ειδικά σε καιρούς κρίσης...

Τα συμπεράσματα δικά σας δημότες....

Το ότι σας καλύπτει ο νόμος δεν λέει τίποτα...και με τη προηγούμενη μέθοδο νόμιμοι θα ήσασταν και προφανώς με πολύ μεγαλύτερη ωφέλεια για το ταμείο του Δήμου. Όλοι καταλαβαίνουν πλέον το αυτονόητο ότι διαχειρίζεστε το δημόσιο χρήμα με ¨περίεργες¨ μεθόδους… Εμείς έχουμε βγάλει τα δικά μας συμπεράσματα για αυτό το θέμα, έχοντας στο μυαλό μας και στα χαρτιά μας και στο αρχείο μας και εκατοντάδες άλλα θέματα που μας βοηθούν να δούμε πως σκέπτεστε στη διανομή της «πίτας»….

Το συγκεκριμένο παράδειγμα είναι η κορυφή του παγόβουνου για όσα μαζεύουμε τόσο καιρό και τα έχουμε ψάξει-συγκρίνει κλπ.
Απλά όλα θα ειπωθούν στην ώρα τους….
Και πάντα με αποδείξεις"!

Share