Δ. Πύργου: Συνεδρίαση την Παρασκευή 13/9 του Δημοτικού Συμβουλίου - Τα θέματα

Τρί, 09/10/2019 - 10:16

Διπλή συνεδρίαση την Παρασκευή 13/9/2019 και ώρες 18:30 και 19:00 για το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου.

Πρόκειται για, ειδική συνεδρίαση με θέμα «Έγκριση ταμειακού απολογισμού του δήμου οικονομικού έτους 2018» καθώς και τακτική συνεδρίαση με πολύ σημαντικά θέματα, όπως η λήψη απόφασης και έκδοση ψηφίσματος για την Ολυμπία Οδό.

Αναλυτικά:

ΣΥΓΚΑΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΣΕ:

 1. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:

«Έγκριση ταμειακού απολογισμού του δήμου οικ. έτους 2018».

 1. ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ:
 2.     Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Ολυμπία Οδό – έκδοση ψηφίσματος.
 3.     Συζήτηση σχετικά με τη μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου της Α΄ Φάσης του Προγράμματος Ανάπτυξης του κοιτάσματος υδρογονανθράκων «Δυτικό Κατάκολο» και λήψη σχετικής απόφασης.
 4.     Λήψη απόφασης έγκρισης των κάτωθι θεμάτων που εισηγείται η Οικονομική Επιτροπή:

3.1.    Έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του
δήμου Β΄ τριμήνου 2019 και της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου
οικ. έτους 2019, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 181/2019 απόφασης – εισήγησης.

3.2.    Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019,
κατόπιν της υπ’ αριθμ. 183/2019 απόφασης – εισήγησης.

 1.     Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας της σύμβασης για την προμήθεια αδρανών υλικών.
 2.     Λήψη απόφασης έγκρισης των πρωτοκόλλων:

5.1.    Οριστικής παραλαβής του έργου: «Ύδρευση Δημοτικής Ενότητας Ιάρδανου
και Βώλακος Δ. Πύργου από το δίκτυο του Ερύμανθου ποταμού» με Α.Μ.
3/2011.

5.2.    Προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Μεταφορά αιθουσών
Εργαστηρίων Α΄Λυκείου Πύργου» με Α.Μ. 36/2015.

 1.     Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη της χρήσης κοινόχρηστου χώρου
  επί της πλατείας «Σάκη Καράγιωργα» για την πραγματοποίηση έκθεσης
  κλασικών μοτοσυκλετών και ενημέρωσης σχετικά με τον καρκίνο του προστάτη
  και της ψυχικής υγείας των ανδρών, που θα πραγματοποιηθεί στις 28 και 29
  Σεπτεμβρίου 2019 με ή χωρίς αντίτιμο.
 2.     Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πιστώσεων:

7.1.    Για την προμήθεια ανταλλακτικών του εκτυπωτή που βρίσκεται στο
δημοτικό κατάστημα της Τ.Κ. Επιταλίου της Δ.Ε. Βώλακος

7.2.    Για την προμήθεια ανταλλακτικού για το πολυμηχάνημα της Δημοτικής
Αστυνομίας του Δήμου.

 1.     Λήψη απόφασης τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 196/2019 απόφασης του
  Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο: [Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής –
  οριστικής παραλαβής του έργου: «Πράσινη διαδρομή πόλης» με Α.Μ. 20/2012
  προϋπολογισμού 898.230,78€].
 2.     Λήψη απόφασης ορισμού επιτροπών παραλαβής φυσικού εδάφους για τα
  έργα:
  9.1.    «Διαμόρφωση πλατείας Τ.Κ. Σοπίου» με Α.Μ. 75/2018

9.2.    «Αναμόρφωση και αστική ανάπλαση πλατείας Ανδριάρα» με Α.Μ. 2/2018

9.3.    «Κάλυψη αποχετευτικού αγωγού στο σιδηροδρομικό σταθμό Αγίου Ηλία»
με Α.Μ. 80/2018

9.4.     «Ασφαλτόστρωση οδού σε αγροτική περιοχή Τ.Κ. Βουνάργου Δ.Ε.
Ιάρδανου Δ. Πύργου» με Α.Μ. 4/2019.

Share