ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ: Ένα ακόμα απορριμματοφόρο αγοράστηκε με ίδιους πόρους

Παρ, 01/11/2019 - 17:32

Ένα ακόμα απορριμματοφόρο όχημα ενέταξε στον στόλο του ο Δήμος Ήλιδας, το οποίο συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας Καθαριότητας και στην αποκομιδή των απορριμμάτων. Ειδικότερα, ο Δήμος προχώρησε με ίδιους πόρους στην αγορά του εν λόγω απορριμματοφόρου, προϋπολογισμού 24.800 ευρώ, το οποίο διαθέτει συμπιεστή απορριμμάτων 20 κυβικών μέτρων και σύστημα ανύψωσης κάδων. Το όχημα ήδη βρίσκεται στο μηχανοστάσιο του Δήμου και με την έκδοση των πινακίδων από το τμήμα Συγκοινωνιών της Περιφέρειας τις επόμενες ημέρες, αναμένεται να τεθεί σε κυκλοφορία. Η αγορά ενός ακόμα οχήματος αποτελούσε πάγιο αίτημα της υπηρεσίας Καθαριότητας από συστάσεων του Δήμου Ήλιδας το 2011. Μέσω της χρηστής διαχείρισης της εν λόγω διεύθυνσης, η αγορά του απορριμματοφόρου έγινε με πόρους του Δήμου Ήλιδας. 

Share