Δήμος Πύργου:Απολογισμός πρόσβασης στην ιατροφαρνακευτικη περίθαλψη

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα ανακοίνωσε ότι το Τμήμα Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας του Δήμου Πύργου για το έτος 2016 παρείχε :

  • δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από 1/1/2016 έως και 4/4/2016   σε 209 πολίτες με τις διαδικασίες που όριζε η υπ΄ αριθμ. Κ.Υ.Α.139491/2006.
  • για το διάστημα από 5/4/2016 έως 31/7/2016 κατόπιν εντολής του Υπουργείου Εργασίας ,Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έγινε αναστολή της διαδικασίας χορήγησης δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από τους κατά τόπους Δήμους , λόγω αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου
  •  δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη από 1/8/2016 έως και τα τέλη του έτους  σε 104 πολίτες  όπως ορίζει το νέο νομοθετικό πλαίσιο και συγκεκριμένα η υπ΄ αριθμ. Α3(γ) /ΓΠ/οικ.25132 ΚΥΑ(ΦΕΚ908/Β΄ )

Με το Ν. 4368/2016 και την ΚΥΑ Α3(γ)/ΓΠ οικ.25132/4-4-2016 θεσπίστηκε το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε όλες τις δημόσιες δομές υγείας για την παροχή νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανασφάλιστους και σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες με την χρήση του ΑΜΚΑ .Η υγειονομική κάλυψη είναι πλήρης και περιλαμβάνει νοσηλευτική, διαγνωστική και φαρμακευτική κάλυψη.

Share