Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΔΕ Ηλείας:Ολοκλήρωση πληρωμών Δράσης 1.1

vodafone pirgou

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Π.Ε. Ηλείας ενημερώνει, ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία πληρωμών για το έτος εφαρμογής 2014 της Δράσης 1.1 «Βιολογική Γεωργία - πενταετία».

Οι καταστάσεις έχουν αποσταλεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ για την έκδοση των σχετικών εντολών πληρωμής και την πίστωση των ατομικών λογαριασμών.

Οι καταστάσεις πληρωμής περιλαμβάνουν 152 δικαιούχους.

Επί αυτών των αναρτημένων αναλυτικών καταστάσεων πληρωμής στα γραφεία της ΔΑΟΚ Ηλείας, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι και απορριπτόμενοι να υποβάλουν ενστάσεις εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης, δηλαδή μέχρι την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2016.

 Μετά από την εξέταση των ενστάσεων θα πραγματοποιηθεί νέα πληρωμή.

Share