ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ: Πιάσαμε πάτο και στον Τουρισμό!

Παρ, 02/14/2020 - 20:28

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αντιπροσωπεύει το 2% των επισκέψεων που καταγράφηκαν στις Περιφέρειες της Ελλάδας το 2018, σημειώνοντας αύξηση σε σύγκριση με το 2016 κατά 36% (από 513 χιλ. σε 699 χιλ.), σύμφωνα με την έκθεση Ανταγωνιστικότητας και Διαρθρωτικής Προσαρμογής στον Τομέα του Τουρισμού των 13 Περιφερειών της χώρας του ΙΝΣΕΤΕ.

Αναφορικά με τις χώρες προέλευσης, όλες οι σημαντικές αγορές καταγράφουν θετική ποσοστιαία μεταβολή: Αλβανία (+79%, από 78 χιλ. το 2016 σε 139 χιλ. το 2018), Γερμανία (+48%, από 48 χιλ. σε 71 χιλ.), Γαλλία (+22%, από 36 χιλ. σε 44 χιλ.), Ην. Βασίλειο (+0,1%, από 43 χιλ. σε 43 χιλ.) και λοιπές (+30%, από 309 χιλ. σε 402 χιλ.).

Η Περιφέρεια κατέχει μερίδιο 1% στο σύνολο των τουριστικών εισπράξεων που καταγράφηκαν στην Ελλάδα το 2018, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 46% σε σύγκριση με το 2016 (από 146 εκατ. ευρώ σε 212 εκατ. ευρώ το 2018).

ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΥ ΙΝΣΕΤΕ

Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις την περίοδο 2013 – 2018 σημείωσαν αύξηση κατά 65% (από 224 χιλ. σε 371 χιλ.). Επίσης, η Περιφέρεια κατέχει το 6% των διακινηθέντων ακτοπλοϊκώς στο εσωτερικό της χώρας, σημειώνοντας την περίοδο 2013- 2018 μείωση κατά 24% (από 5,8 εκατ.  σε 4,4 εκατ.).

Την ίδια περίοδο, οι απασχολούμενοι στον κλάδο της εστίασης σημείωσαν αύξηση κατά 37% (από 13 χιλ. το 2013 σε 18 χιλ. το 2018) ενώ οι απασχολούμενοι στα καταλύματα αύξηση κατά 38% (από 2 χιλ. σε 3 χιλ.).

Share