ΕΛΤΑ: Τα αποτελέσματα για τις προκηρύξεις ΣΟΧ 2 και 3/2018

Δευ, 03/12/2018 - 12:06

 

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) ανακοινώνουν τα αποτελεσματα για την προσληψη προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δεκαεννέα (19) ατόμων ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, πλήρους απασχόλησης χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) Α.Ε., που εδρεύουν στο Νομό Αττικής.

Τα αποτελεσματα εδω

Τα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν τα αποτελεσματα για την προσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά εβδοµήντα (70) ατόµων ∆Ε ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ και τριάντα οκτώ (38) ατόµων ΥΕ ∆ΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΩΝ, πλήρους απασχόλησης χρονικής διάρκειας οκτώ (8) µηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδροµείων (ΕΛΤΑ) Α.Ε., που εδρεύουν στο Νοµό Αττικής

Τα αποτελεσματα εδω

 

 

www.dikaiologitika.gr

Share