Επιχορήγηση 50-65% για Εμπορικά καταστήματα- Χονδρικό εμπόριο- Εστίαση-Σουβλατζίδικα-Καφεζαχαροπλαστεία-Yπηρεσίες ιδ. εκπαίδευσης-Μεταποίηση κλπ - Που να απευθυνθείτε

Παρ, 01/04/2019 - 07:20

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώνει την προκήρυξη δύο Δράσεων του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Χρηματοδοτούνται Εμπορικά καταστήματα, Χονδρικό εμπόριο, Εστιατόρια, Σουβλατζίδικα, Καφεζαχαροπλαστεία, ουζερί, Φροντιστήρια ξένων γλωσσών κλπ., Μεταποίηση.

Η πρώτη Δράση είναι η «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων»  με προϋπολογισμό 400 εκατ. ευρώ. Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά. Χρηματοδοτούνται επενδυτικά σχέδια για εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού των επιχειρήσεων, καθώς και για το σύνολο των δοκιμών και ελέγχων ποιότητας που απαιτούνται για την πιστοποίηση και συμμόρφωση των προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή / και χωρών εκτός Ε.Ε. Υποβάλλονται επενδυτικά σχέδια από 20.000 € έως 200.000 € και επιδοτούνται από 50% -65%. Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων.

Η δεύτερη δράση που προκηρύσσεται είναι η «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας,Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση», με προϋπολογισμό 60 εκατ. ευρώ. Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται α) στο λιανικό εμπόριο, β) στην παροχή υπηρεσιών εστίασης και γ) στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους. Στο πλαίσιο αυτό ενισχύονται επενδυτικά σχέδια για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, αναβάθμισης της υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και ενίσχυσης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Υποβάλλονται επενδυτικά σχέδια από 10.000 € έως 150.000 € με επιδότηση μέχρι 50%.

Ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Στάθης Γιαννακίδης σε δήλωσή του αναφέρει: «Οι δύο νέες δράσεις που προκηρύσσονται απευθύνονται σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν το κύριο χαρακτηριστικό της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, η αρχιτεκτονική των προγραμμάτων υπηρετεί τις κατευθύνσεις του αναπτυξιακού μας πλάνου για την ουσιαστική και στοχευμένη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων . Η κυβέρνηση, συνεπής στις εξαγγελίες της, ενεργοποιεί όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία με ικανούς πόρους για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας και την παραγωγική ανασυγκρότηση».

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΑΣ 

Επειδή συμβαίνει συχνά, όταν υπάρχουν προκηρύξεις προγραμμάτων, παρουσιάζονται πολλοί "ειδικοί-σωτήρες" καλό θα είναι να κάνετε την σωστή επιλογή του Γραφείου με το οποίο θα συνεργασθείτε.

Βασικά σημεία που πρέπει να προσέξετε σε αυτή την συνεργασία:

1. Το Γραφείο να υποβάλλει το ίδιο τον φάκελο-πρόταση και όχι να "παίζει" τον ρόλο μεσολαβητή που θα αναθέτει σε άλλους την υποβολή της πρότασής σας.

2. Να εδρεύει κοντά στην επιχείρησή σας γιατί η προσωπική συχνή επικοινωνία λύνει πολλά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν τόσο στην υποβολή αλλά κυρίως στην εκταμίευση της επιχορήγησης.

3. Να μην αρκεστείτε μόνο στην υποβολή της πρότασης αλλά και στην δυνατότητα υποβολής φακέλου εκταμίευσης της επιχορήγησης. Γιατί το ζητούμενο δεν είναι μόνο η υποβολή της πρότασης αλλά η εκταμίευσης της εγκεκριμένης επιχορήγησης. Πολλά Γραφεία αρκούνται μόνο στο πρώτο και αφίνουν τον επενδυτή σην τύχη του στο δεύτερο μέρος.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή Φακέλου

Οικονομοτεχνικό Γραφείο

Ιωάννη Αγγελίδη

Πατρόκλου 2

Τηλ.: 26210/31001

mail: ageligia@gmail.com

Share