Επιτακτική η δημιουργία Κτηνοτροφικού Πάρκου στο νομό

Παρ, 01/11/2019 - 17:09

 

*Η νέα Περιφερειακή Αρχή που θα προκύψει από τις εκλογές το Μαϊου θα πρέπει να προχωρήσει τις διαδικασίες για την υλοποίηση του εν λόγω αναπτυξιακού έργου

*Ένα φιλόδοξο εγχείρημα που έχει ανάγκη ο τόπος αλλά και οι μικρομεσαίοι κτηνοτρόφοι που βιώνουν τεράστια οικονομικά προβλήματα

 

Γράφει ο Θοδωρής Λάμπρος

thlabros@hotmail.com

 

O αγροτικός τομέας αποτελεί έναν εκ των βασικών πυλώνων ανάπτυξης στην Ηλεία. Παρόλα αυτά τα τελευταία χρόνια οι πλειοψηφία των αγροτοκτηνοτρόφων αντιμετωπίζουν τεράστια οικονομικά προβλήματα με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν το αντικείμενό τους.

  Προβλήματα που έχουν να κάνουν με τις εξευτελιστικές τιμές που πωλούν τα αγροτικά τους πρϊόντα όπως το αιγιπρόβειο γάλα, με τα υψηλά κόστη παραγωγής για τις καλλιέργειές τους όπως λιπάσματα, φυτοφάρμακα, καθώς και με τα τρέχοντα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους και έχουν να κάνουν με τις κατασροφές σε φυτικό και ζωϊκό κεφάλαιο, τις Θεομηνίες (πλημμύρες, έντονα καιρικά φαινόμενα) που τους δημιουργούν επιπλέον προβλήματα.

 Φιλόδοξο εγχείρημα που έχει μείνει στα ωραία "θα"

Ένα από τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα που θα μπορούσε να βοηθήσει τους κτηνοτρόφους του νομού και να τους δώσει ώθηση στο να βελτιώσουν τις κτηνοτροφικές τους μονάδες αλλά και να πουλήσουν σε ικανοποιητικές τιμές τα προϊόντα τους είναι η δημιουργία ενός πρότυπου κτηνοτροφικού πάρκου.

  Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει αυτή την δυνατότητα καθότι μέσα στις δράσεις της περιλαμβάνονται κτηνοτροφικά πάρκα και ζώνες. Παρόλα αυτά το φιλόδοξο αυτό εγχείρημα δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί σε επίπεδο Περιφέρειας και ειδικά στην Ηλεία όπου είναι ένας κατεξοχήν αγροτικός νομός. Κρίνεται επιτακτική η ανάκη η νέα Περιφερειακή Αρχή που θα προκύψει από τις εκλογές του Μαϊου να διεκδικήσει με αξιώσεις την δημιουργία ενός σύγχρονου κτηνοτροφικού πάρκου στο νομό όπου θα δώσει τονωτική "ένεση" στους εκατοντάδες μικρούς κτηνοτρόφους που αντιμετωπίζουν σήμερα προβλήματα επιβίωσης.

 

Πολλά τα οφέλη από την λειτουργία του κτηνοτροφικού πάρκου

Τα οφέλη που θα προκύψουν από την υλοποίηση του εν λόγω φιλόδοξου εγχειρήματος θα είναι τεράστια για τους κτηνοτρόφους της Ηλείας. Συγκεκριμένα το Κτηνοτροφικό Πάρκο θα είναι ένας χώρος ομαδικού σταβλισμού όπου ο κάθε κτηνοτρόφος θα έχει τις δικές του εγκαταστάσεις. Θα είναι μία έκταση εύκολα προσβάσιμη από τους κτηνοτρόφους με άμεση επαφή με τους βοσκοτόπους για τη βόσκηση των ζώων στην οποία θα οργανωθούν αιγοπροβατοστάσια με όλους τους απαιτούμενους βοηθητικούς χώρους. Στα προκύπτοντα οφέλη από τη λειτουργία του είναι ο εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας, η ποιότητα των παραγομένων προϊόντων, η οικονομία, που θα προκύψει από την ομαδική προμήθεια ζωοτροφών, οι καλύτερες τιμές από την ομαδική πώληση των προϊόντων, στο μικρότερο κόστος της υγειονομικής περίθαλψης, το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος και τέλος στην καλύτερη διαχείριση των βοσκήσιμων εκτάσεων.

 

Τι είναι το Κτηνοτροφικό Πάρκο

Το κτηνοτροφικό πάρκο είναι μία κοινόχρηστη περιοχή σε μια κτηνοτροφική ζώνη για την οργάνωση της οποίας έχει προηγηθεί μία χωροταξική μελέτη, προκειμένου να υπάρξουν οι κατάλληλες υποδομές, δρόμοι, εγκαταστάσεις, δίκτυα ηλεκτρισμού, δίκτυα ύδρευσης, δίκτυα διαχείρισης των απορριμμάτων και των αποβλήτων, με σκοπό οι κτηνοτρόφοι οικειοθελώς και αυτοβούλως να εγκατασταθούν σ’ αυτό το πάρκο ώστε να επιτευχθεί το τελικό ζητούμενο που είναι βεβαίως οι οικονομίες κλίμακας.

 

Τι εξασφαλίζει η δημιουργία ενός Κτηνοτροφικού Πάρκου

Η υλοποίηση ενός πρότυπου Κτηνοτροφικού Πάρκου στην Ηλεία μπορεί να εξασφαλίσει πάρα πολλά και σημαντικά πλεονεκτήματα για τους κτηνοτρόφους της περιοχής.

Συγκεκριμένα ένα πρότυπο Κτηνοτροφικό Πάρκο στην Ηλεία θα εξασφαλίσει μια σειρά ευεργετικών πλεονεκτημάτων για τους κτηνοτρόφους που είνα τα εξής:

*Δυνατότητα ενιαίας χωροθέτησης.

*Δυνατότητα ενιαίας διαχείρισης λυμάτων (δυνατότητα πράσινης αξιοποίησης).

*Δυνατότητα ενιαία διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων.

 *Ευκολία και αριστοποίηση στη δημιουργία υποδομών (Ηλεκτροδότηση, υδροδότηση, κά).

 *Ενιαία διαχείριση Συνεργασιών (αγορά πρώτων υλών, ζωοτροφών, ζωοτεχνική, κτηνιατρική, γεωπονική, δασική παρακολούθηση κλπ, πώληση προϊόντων).

*Συνεργασία, σύνδεση με μεταποιητικές μονάδες (γάλα, κρέας αβγά, ζωοτροφές, κά). 

*Συνεργασία, σύνδεση με εμπορικές επιχειρήσεις. Δυνατότητα παραγωγής και προώθησης προϊόντων με ταυτότητα, ενιαίο σήμα.

    Στα οφέλη της δημιουργίας Κτηνοτροφικών Πάρκων περιλαμβάνονται η αύξηση των εισοδημάτων των κτηνοτρόφων, η προστασία του περιβάλλοντος, η αναβαθμισμένη ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων, η καλύτερη υγεία και ελεγχόμενη διατροφή των ζώων, η εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης ζώων και εργαζόμενων, η καλύτερη διαχείριση και αξιοποίηση του δυναμικού των βοσκοτόπων, η αισθητική αναβάθμιση του αγροτικού τοπίου κά.

Είναι πλεόν καιρός η νέα Περιφερειακή Αρχή που θα προκύψει από τις εκλογές του Μαϊου να προχωρήσει στην υλοποίηση αυτού του σημαντικού αναπτυξιακού έργου που θα βοηθήσει σημαντικά τους κτηνοτρόφους της Ηλείας και θα τους καταστήσει βιώσιμους για το μέλλον. Αυτό όμως για να επιτευχθεί χρειάζεται την απαραίτητη συνεργασία μεταξύ της Περιφέρειας, του Επιμελητηρίου Ηλείας, των παραωγικών τάξεων του τόπου αλλά και των τοπικών "αρχόντων" που θα πρέπει πλέον να δίνουν προτεραιότα σε τέτοιες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και μόνο στα έργα "βιτρίνας" που έχουν συνηθίσει να υλοποιούν τα τελευταία χρόνια.

 

 

 

 

 

Share