Φορολογικές δηλώσεις 2018: Έξτρα φόρος αν δεν έχει πιαστεί ο «στόχος» σε πλαστικό χρήμα

Τρί, 02/13/2018 - 15:00

 

Πάνω από 6,2 εκατομμύρια φορολογούμενοι θα κληθούν το επόμενο διάστημα να υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω του TAXISnet τις φορολογικές δηλώσεις 2018 για τη φορολόγηση των εισοδημάτων που απέκτησαν το 2017. Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν καλύψει τα απαιτούμενα από τον νόμο ποσά, σε συναλλαγές με πλαστικό χρήμα κινδυνεύουν με επιπλέον φόρο 22%.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4446/2016, που τέθηκαν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2017 και με την υπ' αριθμόν ΠΟΛ. 1062/2017 διευκρινιστική εγκύκλιο που εξέδωσε στις 12 Απριλίου 2017 ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε. Γ. Πιτσιλής:

Όσοι φορολογούμενοι αποκτούν εισοδήματα από μισθούς ή συντάξεις και όσοι είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, για να δικαιούνται στις δηλώσεις φορολογίας που θα υποβάλουν φέτος ετήσιο αφορολόγητο όριο εισοδήματος από 8.636 έως 9.545 ευρώ, οφείλουν να έχουν πραγματοποιήσει κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους δαπάνες συνολικού ύψους από 10% έως και 18,75% του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος του ιδίου έτους, πληρωθείσες είτε με πλαστικό χρήμα είτε μέσω e-banking είτε με άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Ειδικότερα:

- Κάθε φορολογούμενος με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα έτους 2017 μέχρι 10.000 ευρώ από μισθούς ή συντάξεις και κάθε κατά κύριο επάγγελμα αγρότης με ετήσιο εισόδημα έτους 2017 μέχρι 10.000 ευρώ πρέπει να έχει καλύψει το 10% του εισοδήματός του αυτού με δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών εξοφληθείσες μέσω χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών ή μέσω e-bankong ή άλλων μεθόδων ηλεκτρονικών συναλλαγών, για να δικαιούται το αφορολόγητο όριο.

- Κάθε φορολογούμενος με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα έτους 2017 από 10.001 έως 30.000 ευρώ προερχόμενο από μισθούς ή συντάξεις καθώς επίσης και κάθε κατά κύριο επάγγελμα αγρότης με ετήσιο εισόδημα έτους 2017 από 10.001 έως 30.000 ευρώ πρέπει να έχει καλύψει ποσοστό 10% του τμήματος του εισοδήματός του μέχρι τα 10.000 ευρώ και ποσοστό 15% του τμήματος του εισοδήματός του πάνω από τα 10.000 ευρώ με δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών εξοφληθείσες μέσω χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών ή μέσω e-banking ή με άλλου είδους ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, για να δικαιούται ολόκληρο το ισχύον γι’ αυτόν αφορολόγητο όριο.

- Κάθε φορολογούμενος με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα έτους 2017 άνω των 30.000 ευρώ προερχόμενο από μισθούς ή συντάξεις, καθώς και κάθε κατά κύριο επάγγελμα αγρότης με ετήσιο εισόδημα έτους 2017 άνω των 30.000 ευρώ πρέπει να έχει καλύψει ποσοστό 10% του τμήματος εισοδήματός του μέχρι τα 10.000 ευρώ, ποσοστό 15% του τμήματος του εισοδήματός του πάνω από τα 10.000 και έως τα 30.000 ευρώ και ποσοστό 20% του τμήματος του εισοδήματός του πάνω από τα 30.000 ευρώ με δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών εξοφληθείσες μέσω χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών ή μέσω e-banking ή μέσω άλλων ηλεκτρονικών μεθόδων πληρωμής για να κατοχυρώσει ολόκληρο το ισχύον γι’ αυτόν αφορολόγητο όριο.

Σε κάθε περίπτωση μη κάλυψης του απαιτούμενου ποσού δαπάνης με τέτοιου είδους μέσα πληρωμής, ο φορολογούμενος θα επιβαρύνεται κατά την εκκαθάριση της φετινής φορολογικής δήλωσης με επιπλέον φόρο 22% επί του «ακάλυπτου» ποσού.

Εξαιρούνται από την υποχρέωση πληρωμής των δαπανών με «πλαστικό χρήμα» ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα οι συνταξιούχοι ηλικίας 70 ετών ή μεγαλύτερης, καθώς και οι ανάπηροι κατά ποσοστό 80% και άνω. Όμως κι αυτές οι κατηγορίες φορολογουμένων υποχρεούνται να έχουν καλύψει τα παραπάνω ποσοστά του ετησίου εισοδήματός τους με δαπάνες πληρωθείσες με μετρητά, προσκομίζοντας και τις σχετικές αποδείξεις λιανικών συναλλαγών.

via

Share