Η απλή αναλογική στους Δήμους. Ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα στο Δήμο Πύργου, στις εκλογές του 2014, εάν εφαρμοζόταν η απλή αναλογική

Τετ, 07/25/2018 - 21:29

 

Ο Νόμος "ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ" που προβλέπει μεταξύ των άλλων την διεξαγωγή των Δημοτικών εκλογών με την απλή αναλογική, έχει ήδη ψηφισθεί

Ο Νόμος αυτός για την απλή αναλογική στην Αυτοδιοίκηση, προβλέπει: Εκλογή δημάρχου – περιφερειάρχη με ποσοστό 50% + 1 από την πρώτη   Κυριακή.

Ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων του κάθε Δήμου θα αναδεικνύεται με βάση τα εκλογικά αποτελέσματα του κάθε συνδυασμού από την πρώτη Κυριακή των εκλογών και θα παραμένει ο ίδιος, άσχετα με το αποτέλεσμα των εκλογών της δεύτερης Κυριακής.

Θα επιτρέπονται οι συνεργασίες συνδυασμών τη δεύτερη Κυριακή των εκλογών, οι οποίες και θα αποτυπώνονται και στην διοίκηση του δήμου. Σημειώνεται ότι σήμερα δεν επιτρέπονται επίσημα οι συνεργασίες και δεν προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί ως αντιδήμαρχος δημοτικός σύμβουλος συνδυασμού της αντιπολίτευσης που έχει ανεξαρτητοποιηθεί.

Σήμερα, με το υπάρχον εκλογικό σύστημα, ο δήμαρχος εκλέγεται από την πρώτη ή τη δεύτερη Κυριακή με απλή αναλογική, δηλαδή με ποσοστό 50% + 1, αλλά δεν συμβαίνει το ίδιο και με τους δημοτικούς συμβούλους.

Ειδικότερα ο νικητής συνδυασμός των εκλογών καταλαμβάνει τα 3/5 των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου και τα υπόλοιπα 2/5 μοιράζονται οι υπόλοιποι συνδυασμοί της αντιπολίτευσης βάσει των ποσοστών τους. Η ρύθμιση αυτή έγινε προκειμένου ο δήμαρχος να μπορεί να ασκεί διοίκηση μέσα από τις αποφάσεις και την κριτική του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά ταυτόχρονα να μην προβληματίζεται να υλοποιήσει το έργο του εξαρτώμενος από …ισχνές πλειοψηφίες. Άλλωστε με το ισχύον σύστημα για σοβαρές αποφάσεις σε κάθε δήμο, όπως σύναψη δανείων κ.α. απαιτείται ενισχυμένη πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου.

Για να γίνουν κατανοητά τα παραπάνω το Iliaoikonomia.gr, εξετάζει τις διαφορές μεταξύ του προηγούμενου εκλογικού νόμου και του παρόντος για τις Δημορτικές και Περιφερειακές εκλογές.

Θα χρησιμοποιήσουμε ως παράδειγμα του Δήμου Πύργου και τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών του 2014 και τον αριθμό των συμβούλων που εκλέχτηκε από κάθε συνδυασμό, με βάση του ισχύοντα εκλογικό νόμο, σε αντιπαραβολή με τον αριθμό των Συμβούλων που θα εξέλεγαν με βάση την απλή αναλογική (του νέου Νόμου "ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ"), οι συμμετέχοντες συνδυασμοί.

Με βάση την απλή αναλογική και όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, το εκλογικό μέτρο στο Δήμο θα ήταν 917 ψήφοι, δηλαδή το πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση των έγκυρων ψηφοδελτίων της Α’ Κυριακής, (30.261) δια του αριθμού των εδρών του Δήμου.

Δήμος Πύργου

 

Εγγεγραμμένοι

Ψήφισαν

Έγκυρα

Άκυρα

Λευκά

Α’ Κυριακή

52.091

31.279/60,05%

30.261/96,75%

778/2,49%

240/0,77%

Β’ Κυριακή

52.091

28.132/54,01%

24.008/85,34%

2.439/8,67%

1.685/5,99%

 

 

 

Α’ Κυριακή

Β’ Κυριακή

 

Α/Α

Υποψήφιος/Συνδυασμός

Ποσοστό

Ψήφοι

Έδρες

Ποσοστό

Ψήφοι

Έδρες

Σύνολο

Απλή Αναλογική

1

Λιατσής Γαβριήλ- ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

21,30

6.445

4

50,65

12.160

16

20

7

2

Αντωνακόπουλος Π.- Ανα.Σ.Α

21,05

6.369

3

49,35

11.848

 

3

6+(1)

3

Καράμπελας Αντώνιος- ΠΥΡΓΟΣ-ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ

19,89

6.018

3

 

 

 

3

6+(1)

4

Αργυρόπουλος Ιωάννης- ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

15,81

4.783

3

 

 

 

3

5

5

Καλάκου Θεοδώρα- ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

9,92

3.001

2

 

 

 

2

3

6

Μιχαλακόπουλος Χ.- ΑΝΑΓΕΝΕΣΙΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΥΡΓΟΥ

5,79

1.752

1

 

 

 

1

1+(1)

7

Γιάνναρος Χρήστος- ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

4,52

1.368

1

 

 

 

1

1+(1)

8

Σεφερλής Ιωάννης- ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΡΓΟΥ

1,73

525

-

 

 

 

-

-

ΣΥΝΟΛΟ

33

33

Έτσι λοιπόν με βάση την εκλογική δύναμη κάθε συνδυασμού και το εκλογικό μέτρο, από την α’ κατανομή θα κατανέμονταν 29 έδρες, όπως εμφανίζονται στον παραπάνω πίνακα, ενώ 4 ακόμα έδρες θα κατανέμονταν από την β’ κατανομή στους συνδυασμούς που εμφανίζουν τα μεγαλύτερα υπόλοιπα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι τρεις πρώτοι συνδυασμοί, εμφανίζουν τον ίδιο ακριβώς αριθμό Συμβούλων  (από 7), κάτι βέβαια που αιτιολογείται απόλυτα από το γεγονός της μικρής διαφοράς στην μεταξύ τους εκλογική δύναμη (έγκυρα Α’ Κυριακής). Σήμερα ο πρώτος συνδυασμός αριθμεί 20 συμβούλους, ενώ ο δεύτερος και ο τρίτος ,από (3).

Το παραπάνω παράδειγμα μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η απλή αναλογική στους Δήμους που θα εφαρμοσθεί στις επόμενες Δημοτικές εκλογές του Μαίου 2019 θα επιφέρει σημαντικές και βαθιές αλλαγές στην διοίκησή τους.

Share