Η θέση του Τ. Αντωνακόπουλου για τα προβλήματα στέγασης από τη συγχώνευση νηπιαγωγείων της πόλης

Παρ, 05/17/2019 - 13:00

Είναι γνωστά τα τεράστια προβλήματα σχολικής στέγης που αντιμετωπίζει η προσχολική αγωγή στην πόλη μας αφού πολλά νηπιαγωγεία εξακολουθούν να στεγάζονται σε ακατάλληλα και επικίνδυνα κτίρια.

Τα προβλήματα αυτά δεν μπορούν να λυθούν με βιαστικές και αποσπασματικές ενέργειες χωρίς τις κατάλληλες μελέτες, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της εκπαιδευτικής κοινότητας και των συλλόγων γονέων.

Η συγχώνευση δυο νηπιαγωγείων (3ου και 12ου) από μόνη της δεν λύνει κανένα πρόβλημα. Αντίθετα δημιουργεί δικαιολογημένες αντιδράσεις αφού δεν έγιναν οι απαραίτητες παρεμβάσεις στο σχολείο υποδοχής που θα εξασφάλιζαν σύγχρονες παιδαγωγικές και  εκπαιδευτικές απαιτήσεις.

Προτείνουμε την για ένα σχολικό έτος αναστολή της συγχώνευσης-μετεγκατάστασης των νηπιαγωγείων και τη λειτουργία τους, για αυτό το χρονικό διάστημα, στις υφιστάμενες σχολικές δομές.

Ως Δημοτική παράταξη ΑΝΑ.Σ.Α έχουμε δεσμευτεί, στο πρόγραμμά μας για την Παιδεία, για την δημιουργία δυο πολυδύναμων νηπιαγωγείων στα χρονικά πλαίσια της πρώτης θητείας μας. Μέχρι την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2020-21 θα έχουμε διευθετήσει και τα προβλήματα που πρόεκυψαν από τη συγχώνευση των δυο νηπιαγωγείων.

Έχουμε επίσης δεσμευτεί για τη συνολική αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων κτιρίων υπέρ της σχολικής στέγης. Το κτίριο του 11ουΔημοτικού σχολείου θα αξιοποιηθεί στα πλαίσια της γενικότερης αναβάθμισης της ανατολικής πλευράς της πόλης μας.

Share