ΗΛΕΙΑ: Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στις δηλώσεις Κτηματολογίου - Τα στοιχεία

Τετ, 03/13/2019 - 14:31

Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στις δηλώσεις Κτηματολογίου στο Νομό Ηλείας.

Η προθεσμία λήγει στις 30/4/2019 και μέχρι τώρα η προσέλευση είναι υποτονική.

ΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Θα πρέπει να υποβληθούν συνολικά 600.000 δικαιώματα ή 250.000 δηλώσεις περίπου.

Μέχρι 28/2/2019 είχαν υποβληθεί το 1,03% των δικαιωμάτων.

Μέχρι 12/3/2019 είχαν υποβληθεί το 1,50% των δικαιωμάτων

Τα πιό πάνω στοιχεία δείχνουν την πολύ μικρή προσέλευση του κόσμου.

Υπάχει κίνδυνος να χαθούν περιουσίες.

Υπενθυμίζουμε ότι αν δεν δηλωθούν περιέρχονται στο Δημόσιο.

Θα πρέπει άμεσα να προχωρήσουν οι δηλώσεις και να μην περιμένουμε τις τελευταίες ημέρες ή τυχόν παράταση...

Share