Δημιουργία Ανοιχτών Κέντρων Εμπορίων (Open Mall) σε Κυπαρισσία και Μεσσήνη

Τρί, 07/23/2019 - 08:28

Δεν έχει περάσει και μεγάλο χρονικό διάστημα, από τότε που ανακοινώθηκε η ένταξη των εμπορικών κέντρων  της Μεσσήνης και της Κυπαρισσίας στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για τη δημιουργία Ανοιχτών Κέντρων Εμπορίων (Open Mall). Για τη δημιουργία τους θα κατευθυνθούν 1,76 εκατομμύρια ευρώ στην πόλη της Μεσσήνης και αντίστοιχα 1,7 εκατομμύρια ευρώ στην Κυπαρισσία.
Η είδηση αποτέλεσε και μια δικαίωση για τον εκπρόσωπο Τύπου, πλέον του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτή Μεσσηνίας Αλέξη Χαρίτση δεδομένου ότι συνέβαλε και ο ίδιος ώστε οι δύο πόλεις να ενταχθούν στο πρόγραμμα που έχει ως σκοπό τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όταν ήταν στο υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Επί της ουσίας με την  υλοποίηση των δύο έργων θα αλλάξουν όψη και οι δύο μεσσηνιακές πόλεις, ιδιαίτερα το κέντρο τους. Σύμφωνα με τα σχέδια µπαίνουν µπροστά εκτεταµένες αναπλάσεις µε χώρους πρασίνου και αναψυχής, πάρκινγκ, πεζόδροµους, ποδηλατόδροµους, πλατείες και ανακαινισµένες όψεις κτιρίων, µέχρι και υπαίθριες θέσεις φόρτισης κινητών και Wi-Fi, καθώς και άλλα στοιχεία που, φυσικά, θα διαφοροποιηθούν, από πόλη σε πόλη.
Ο έµπορος και ο δήµος συνεπενδύουν για να µετατρέψουν τα κέντρα των πόλεων από βουβές αστικές συγκεντρώσεις σε κοιτίδες ανάπτυξης της οικονοµίας και αύξησης της αξίας του αστικού ιστού. Με αρχιτεκτονικές παρεµβάσεις στον δηµόσιο και τον ιδιωτικό χώρο και µε τη χρήση της τεχνολογίας δηµιουργούν ξεχωριστές εµπειρίες αγοράς σε κατοίκους και επισκέπτες. Στόχος του προγράµµατος θα είναι η ενίσχυση και η τόνωση της οικονοµικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εµπορικές περιοχές.
Ενδεικτικά οι δύο δήµοι πρόκειται να υλοποιήσουν παρεµβάσεις όπως: Αναβάθµιση του δηµόσιου χώρου (αναβάθµιση/κατασκευή πεζοδρόµων, υπαίθριων πολιτιστικών και αθλητικών εγκαταστάσεων, παιδικών χαρών, χώρων ανάπαυσης, ανάπλαση πλατειών/περιβάλλοντος χώρου µνηµείων κ.λπ.).
Προµήθεια και εγκατάσταση συστηµάτων έξυπνης πόλης (συστήµατα παροχής ασύρµατης πρόσβασης στο διαδίκτυο-free Wi-Fi για τους επισκέπτες, συστήµατα έξυπνου οδοφωτισµού, συστήµατα τηλεχειρισµού δηµόσιων υποδοµών και δικτύων της περιοχής παρέµβασης κ.λπ.). Προµήθειες και εγκατάσταση συστηµάτων έξυπνης βιώσιµης κινητικότητας
Από την πλευρά των εµπορικών συλλόγων και επιµελητηρίων οι παρεµβάσεις γίνονται σε δύο κατευθύνσεις:
Α. Ανάδειξη ταυτότητας εµπορικής περιοχής: Προµήθεια και εγκατάσταση διαφώτιστων στεγάστρων, ανάδειξη και επενδύσεις µε οµοιόµορφα υλικά των (π.χ. πέτρα, µάρµαρο) εξωτερικών όψεων, προµήθεια και εγκατάσταση οµοιόµορφων στεγάστρων, τεντών, «προµήθεια και εγκατάσταση οµοιόµορφων επιγραφών, προµήθεια και εγκατάσταση κάθετων κήπων-ανθοστηλών και σύνδεση µε σύστηµα άρδευσης, εργασίες χρωµατισµού εξωτερικών όψεων, προµήθεια και εγκατάσταση ειδικού φωτισµού εξωτερικών όψεων,
Β. Προβολή και προώθηση της εµπορικής περιοχής: Συστήµατα/πλατφόρµες ενίσχυσης τοπικής επιχειρηµατικότητας µέσω υπηρεσιών αλληλεπίδρασης, ενίσχυσης πιστότητας και επιβράβευσης επισκεπτών, διοργάνωση εκδηλώσεων για την προβολή της εµπορικής περιοχής, προµήθεια κοινού εξοπλισµού διακόσµησης εξωτερικού χώρου (εορταστικός, κοινών προωθητικών ενεργειών), δηµιουργία ψηφιακού λογότυπου και προβολή σε ψηφιακά µέσα.


Α.Π./www.tharrosnews.gr

Share